28-mordad
از زخم کودتای ۲۸ مرداد

«دادخواهی» تا انتهای آن خواهد رفت، تا رسیدگی به جنایات «همدستان حمید نوری»، نه فقط در تابستان شصت و هفت یا سال‌های خونین دهه‌ی شصت، بلکه هم‌چنین تا رسیدگی به جنایات همدستان جنایتکار نوری در دوران سلطنت پهلوی

nazem
ارقام چه می‌گویند؟ | بر اساس شعری از ناظم حکمت

آتش‌بس کرده‌اند. گفته‌اند هر دو سوی «جنگ» سلاح را زمین بگذارند تا تبادل آتش تمام شود. در بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی، با ردیف سران از هر دو سوی «مناقشه» خواستند «آتش» را بس کنند و بعد از رواداری و بردباری یک‌سوی «مناقشه» تقدیر و تشکر کردند

siahkal
تدفین | از مجموعه‌ی سیاهنور | همایون سی‌ریزی

«تدفین» سوخته‌کاری سیمای صد و هفتاد چریک شهید فدایی خلق است بر روی کبریت که همایون سی‌ریزی به یادبود پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل آن را اجرا کرده است. این اما تنها سوخته‌کاری روی کبریت‌ها نیست که شگفت‌انگیز است

corona-manjanigh-PART22
کدام بدن‌ها باید در مقابل کرونا مقاومت کنند؟ بخش دوم

در دومین بخش از ویدئوهای «کدام بدن‌ها باید در مقابل کرونا مقاومت کنند؟» به طبقه‌ی کارگر ایران پرداخته‌ییم، به بدن‌های گرسنگی‌کشیده، رنجور، تازیانه‌خورده و زندان‌کشیده‌یی که قرار است در مقابل کرونا مقاومت کنند.

Which bodies in Farsi
کدام بدن‌ها باید در مقابل کرونا مقاومت کنند؟

این ویدئو به بدن‌هایی می‌پردازد که در خانه ماندن یا نماندن آنها فرقی نمی‌کند. بدن‌هایی که کرونا تنها اتفاقی است برای آنها در کنار تمام مرگی که به تدریج به سمت آن روانه‌اند، در حاشیه‌ها و زاغه‌ها و کپرها. بدن‌های مازاد گورخواب‌ها و کارتن‌خواب‌ها و جوب‌خواب‌ها

ofoghi
مغایرت فاحش. محمود. پ

«مغایرت فاحش» کلاژی است از آبانی که گذشت. روایتی تصویری از مغایرت فاحش سیاست خیابانی با آنچه که در رسانه‌ها بازنمایی شد. و صدای هنوزجوان سعید سلطانپور که از صبح تیرباران بر خیابان‌های آبان طنین می‌اندازد

elyas (2)
گم گشته است مفاهیم ابتدایی هستی در جهان دزدها. شعرخوانی الیاس قنواتی لاری

در برابر آنها ایستاده‌ام همچون گرسنه‌ای به التماس یک قرص نان در برابر عبوس‌جلادان دزد نانش دزدان جسور صف کشیده‌اند و فرمان رسیده که من بترسم انها تفنگ دارند، شلیک می‌کنند آنها شلاق دارند، شکنجه می‌کنند و آخ بلند من…

youtub tombnail
زندگی اقتصادی. شراره شاهد

فیلم کوتاه «زندگی اقتصادی» روایتی مختصر اما تکان‌دهنده است از انسان معاصر در سرمایه‌داری متاخر. زندگی‌ای ملال‌آور، سرشار از تکرار و ازخودبیگانگی. شراره شاهد در این فیلم سرنوشت محتوم طبقه‌ی کارگر تحت استیلای سرمایه را به تصویر می‌کشد

manjenigh
آبان ادامه دارد

آبان ادامه دارد در سوگی که بر ما تحمیل کرده‌اند و نیز در مقاومتی که روزهای آبان را بدون آن نمی‌توان به یاد آورد. آبان ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. خیابان‌های آبان، خیابان‌های خونین آبان خط سرخ رهایی است.

photo_۲۰۲۰-۰۱-۳۰_۲۲-۲۷-۲۷
چرخه. مهرداد امینی‌نسب

فیلم کوتاه چرخه نمایی کوتاه از «چرخه»ی ستم و استثمار را نشان می‌دهد. در یک‌سو زنان، کوییرها، سالمندان، پناهندگان و ناتوانان جسمی و ذهنی و در سوی دیگر سلسله‌مراتب قدرت و سلطه با تمام ابزارهایش: دولت، مذهب، رسانه و انتخابات