jonun-e-loreka-ofoghi
در دل جنون باران می‌بارد

مرثیه‌ای بر اساس شعرهای لورکا برای لورکاهای در خون تپیده‌ی ایران. این فیلم ضبطی خانگی است از شعرهای فدریکو گارسیا لورکا، شاعر شهید اسپانیایی به زبان‌های فارسی، مازندرانی و اسپانیایی با تصاویر نادری از اسپانیای معاصر لورکا

Alain Badiou.Happiness
سعادتمندی. سخنرانی آلن بدیو

آلن بدیو در این سخنرانی کوتاه دوراهی‌ای را ترسیم می‌کند: دوراهی سعادتمند بودن یا خوشنودی و رضایتمندی. توصیه‌ی او البته روشن است: سعادتمند بودن به عنوان راهی برای تغییر جهان، با تبدیل شدن به بخش سوبژکتیوی از پیامدهای یک رخداد مکان‌مند

fardaye no
سرود فردای نو

آنان سفیران آینده‌اند، سفیران روزهایی که می‌آیند. رزمیده‌اند برای نان و کار و آزادیِ همه، برای جهان دیگری، جهان شوراها، که نشان دادند ممکن است. آنها که یاران ما را به بند کشیده‌اند دشمنان آینده‌اند و چون دشمنان آینده‌اند زوال آنان قطعی است

raha
نگاتیوهای رهایی

در میان سکوت عظیم خیل هنرمندان و سلبریتی‌هایی که تنها آنجایی که می‌شود و می‌توانند به ناگاه «سیاسی» می‌شوند و در کمپین‌های انتخاباتیِ سوت و کف، کف به دهان می‌آورند، هنرمندانی هم هستند که با ساختن ویدئوهایی در کنار جنبش مردم ایستاده‌اند

26113871_1789939247747518_5509459623566147093_n
به سوی سوسیالیسم

تصاویر و شعارهایی که رسانه‌های جریان اصلی از تظاهرات سراسری نشان نمی‌دهند

آی شیاد
آی شیاد. در همبستگی با خیزش مردم ایران

در بحبوحه‌ی دورانی که هر شکلی از تحلیل طبقاتی و جستجوی کورسویی برای رهاییِ فرودستان و هیچ‌بوده‌گان از ستم و سلطه‌ی همه‌جانبه‌ی غارتگران با طرد یا حتا استهزا مواجه می‌شود، به ناگاه تحلیل طبقاتی با گوشت و پوست و صدایش به خیابان‌ها می‌آید

Ken
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به روایت کن لوچ

کن لوچ به بهانه‌ی سالگرد حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر به ۱۱ سپتامبری در بیست و نه سالِ پیش می‌پردازد، به کودتای شیلی، کودتای ژنرال آگوستو پینوشه با حمایت ایالات متحده‌ی آمریکا علیه دولت منتخب سالوادور آلنده، رییس‌جمهور مارکسیست شیلی

H
برفک دوم. بیگارورزان شریف

برفک در شمایلی دیگر بازگشته، هنوز اما یک چیز در دستور کار برفک است: مخدوش کردن تصویر رسمی و ایستادن در آنجایی که پخش تصویر رسمی تمام می‌شود. برفک دوم به طرح کارورزی دولت روحانی می‌پردازد و نام درست آن را به یاد می‌آورد: #بیگارورزی

Final
شکار جاسوس

چندی پیش شبکه‌ی مستند در جریان انتشار اسناد تصویری دست‌چین شده‌یی از تاریخ، سه قسمت از کنفرانس مطبوعاتی ماموران ساواک در سال ۱۳۵۸ را منتشر کرد. آنان که این فیلم‌ها را منتشر کردند نمی‌دانستند امیرحسین فطانت هم در این کنفرانس حضور دارد

palestine3
سفر به فلسطین: نویسندگان مرزها

این فیلم، «سفر به فلسطین: نویسندگان مرزها» که سمیر عبدالله و خوزه راینس آن را ساخته‌اند و تراب حق‌شناس آن را ترجمه کرده است، گزارش مستندی است از پیروزی بر تعصب به سبک اسراییلی و شفقت و مهربانیِ آنان