khavaran
فیلم مستند خاوران

خاوران را هرگز نمی‌توان به تمامی «خاوران» تلفظ کرد! سخن گفتن از خاوران نمی‌تواند حکایت واقعه‌ای سپری‌شده در سالیان گذشته باشد! در خاوران امر فرّاری هست که سخن گفتن از آن به مثابه‌ی واقعه‌ای پایان‌یافته را محال می‌کند!

dutschke
گفت‌وگو با رودی دوچکه

در این ویدئو با «رودی دوچکه» به راه‌های مبارزه با رشد فاشیسم می‌اندیشیم، با دوچکه به کسانی بازمی‌گردیم که برای مداخله در سرنوشت خودشان منتظر «اجازه» و «فرصت» نماندند

alain
فرضیه‌ی کمونیستی. گفت‌وگو با آلن بدیو

در این مصاحبه همراه با آلن بدیو بدون لکنت به «کمونیسم» می‌اندیشیم، نه به عنوان رویایی دست‌نیافتنی؛ بلکه به عنوان ایده‌یی برای الغای وضعیت موجود و آفرینش امر اضطراریِ ممکنی که ناممکن نمایانده شده است

8march
هشت مارسِ منجنیق

وضعیت قرمز اعلام شده است و معنا و مفهوم آن هیچ چیز نیست. چیزی نمانده است که چیزی باشد. آرمان‌هایمان را می‌خرند و آینده را به ما می‌فروشند. زن کالاست، رنج زن کالاست، آزادی، برابری کالاست، روز زن کالاست

khosro
دفاعیات کامل خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان

یک خط از دفاعیات گلسرخی در فیلم موجود نیست و بخشی از دفاعیات در نسخه‌ی اولیه جا به جا شده بود. ترتیب زمانی دفاعیات را ادیت کردیم و تکه‌ها را به جای خود برگرداندیم

zendan
انسانِ ماهِ بهمن

بهمن همه چیز و هر چیز ماست. بهمن در گذشته‌ی ماست و بهمن در آینده‌ی ماست. بهمن کمون ما و اکتبر ما و می‌ ماه ۶۸ ماست. این فیلم روز آزادی یکی از آخرین سری‌های زندانیان سیاسی در ۲۱ دی ۱۳۵۷، از زندان قصر تهران را نشان می‌دهد

hichiro
سرود هیچی رو وِل نمی‌کنیم. پیش‌درآمدِ انتشارِ کتاب «دموکراسی در کدام وضعیت؟»

آینده‌یی که از هم‌اکنون همراه این ترانه‌سرود در گوش آن فریاد می‌زنیم:
آرمان ما خیلی فراتر از یه رویاست/ جهانی دیگر! راهی جز این نداریم

enghelab
انقلابت را به یاد آر

انقلاب 57 را دوباره زمانی به چنگ می‌آوریم که به آرمان‌های آن و امکان‌هایی که پدیدار کرد، وفادار باشیم. با انتشار این سرود می‌خواهیم یک بار دیگر به انقلاب 57 بیندیشیم. ما دوباره به انقلاب بازخواهیم گشت. ما انقلابمان را به دست خواهیم آورد

sanandaj
جنگ ۲۴ روزه‌ی سنندج

این فیلم، تصویرهای نادری است از جنگ بیست و چهار روزه‌ی سنندج که در 31 اردیبهشت 1359 آغاز شد و حاوی صحنه‌های دلخراش است! با این وجود ما شما را برای به یاد آوردن به تماشای آن دعوت، تشویق و تهییج می‌کنیم

monazereh
بخشی از مناظره در مورد شوراهای خلق ترکمن

قطعه‌یی از فیلم مناظره‌ی مسئولان دولتی و نظامی جمهوری اسلامی با نماینده‌گان سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران. به رغم وجود اختلافات در مرکزیت و حاد شدن مسائلی که اندکی پس از این مناظره منجر به انشعاب در سازمان چریک‌های فدایی شد