habibi
میزگرد اعضای ستاد انقلاب فرهنگی. ۲

میزگرد دیگری با حضور عبدالکریم سروش، حسن ابراهیم‌حبیبی، علی شریعتمداری و جلال‌الدین فارسی، چهار نفر از اعضای «ستاد انقلاب فرهنگی». بخش‌هایی از صحبت‌های سروش، فارسی و حبیبی را می‌بینیم

soroosh
میزگرد اعضای ستاد انقلاب فرهنگی. ۱

در این میزگرد محمدمهدی ربانی املشی، حسن ابراهیم حبیبی، عبدالکریم سروش، علی شریعتمداری و محمدجواد باهنر پنج نفر از اعضای هفت گانه‌ی «ستاد انقلاب فرهنگی» حضور دارند. دو نفر دیگر جلال‌الدین فارسی و شمس آل‌احمد در این میزگرد نیستند

aslani
سرود گذشت آن زمانی که آن سان گذشت. فرامرز اصلانی

این سرود پس از سرنگونی سلطنت پهلوی و در روزهای پر شور پس از انقلاب بهمن توسط فرامرز اصلانی اجرا شده است. تصاویری که این سرود را همراهی می‌کنند بخشی مربوط به یک فیلم بی صدای به تازه‌گی در دسترس عموم قرار گرفته است

manjanigh.no2
پیش‌درآمدِ انتشارِ منجنیق شماره‌ی دو

باید برای فرا رفتن از این وضعیت، برای ساختن سنگر جسورانه‌یی در مقابل وضعیت، ابتدا از دموکراسیِ موجود فراتر رفت. «منجنیق» چنین می‌خواهد با تلاش برای پاسخ به این پرسش که رای ما کجاست و کجا باید باشد

sooroodesoltanpoor
سرود سعید سلطانپور. گروه پروانه

این ترانه‌سرود بعد از اعدام سعید سلطانپور در ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۰ ازسوی گروه پروانه، با همکاری کمیته‌ی سلطانپور در اتریش به یاد او و برای تمامی شهدای خلق ایران، زندانیان سیاسی و هزاران مبارز راه آزادی روی صفحه‌ی گرامافون تهیه شد

19ordibehesht
به یاد کشته‌گان ۱۹ اردیبهشت

علیرضا نابدل، اوختای، چریک فدایی خلق و سراینده‌ی این شعر در ۲۲ اسفند ۱۳۵۰ در زندان اوین تیرباران شد. همان زندانی که ۳۹ سال بعد از او فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی و علی حیدریان را در آن به جرم آزادی‌طلبی و برابری‌خواهی به دار آویختند.

manjanigh.no1
پیش‌درآمدِ انتشارِ منجنیق شماره‌ی یک

«منجنیق» بی طرف نیست. «منجنیق» می‌خواهد که در سرنوشت خودش، نویسندگانش و دیگران دست ببرد. «منجنیق» می‌خواهد در امر واقعی دخالت کند و بر تداوم و پیگیری پیکار رهایی‌بخش پای بفشارد. «منجنیق» در سوی ستمدیدگان ایستاده است