yahoodsetizi
امروز در فرانسه؛ یهودستیزی... همه‌جا

در برابر چپِ معتدلِ امیدوار که این روزها صدایش از هر کجایی به گوش می‌رسد، چپِ دیگری هم در حال شکل‌گیری است که سلاح زنگار بسته‌ی «یهودستیزی» را از نیام کشیده و دور سر می‌چرخاند که هلا به گوش باشید! چپ ایرانی یهودستیز بوده و است

ketab2
دموکراسی در کدام وضعیت؟

جورجو آگامبن، آلن بدیو، وندی برون، دانیل بن‌سعید، کریستین راس، ژاک رانسیر، اسلاوی ژیژک، ژان لوک نانسی