kobani19
بیانیه‌ی مدیریت کانتون کوبانی به مناسبت روز جهانی کارگر

رفقای كارگر! تشكل‌ها! سنديكاها! و اتحاديه‌های كارگری! درودهای گرم ما كارگران و زحمتكشان كانتون كوبانی، شهر مقاومت انقلابی، در 1می، روز گراميداشت مبارزات و مقاومت كارگران در مقابل ظلم و سركوب و استثمار را پذیرا باشید. انقلاب خلق‌های روژئاوا، نقطه‌ی…

kobani18
عزیزِ رفیقان

باران از درز لوله‌ها نشت کرده بود. بخاری ترکید. تمام جانمان سیاه شده بود. آمدند؛ تفنگ هایشان را به دیوار تکیه دادند. بخاری را تعمیر کردند. فقط صدای جیغ ما از ترکیدن بخاری نگاهشان را به ما برگرداند. ریز ریز…

kobani17
سوسیالیسم روی تانک

سوسیالیسم طلوع خواهد کرد و این طلوع بسیار نزدیک است. - نوشته‌ی روی یک تانک دست‌ساز -  

kobani16
دیوارنویسی‌های زمان انقلاب در کوبانی

دیوارنویسی زبان مشترک شورش و انترناسیونال‌ترین رد پای انقلابیون در دنیاست؛ " جنبش جوانان انقلابی" از دیوارنویسی‌های زمان انقلاب در کوبانی

kobani15
خانه‌ی مردم

خانه‌ی مردم کوبانی؛ اینجا از اولین مراکزی ست که به محض عقب‌نشینی داعش بازگشایی شده و به موازات کانتون کار می‌کند؛ وارد که می‌شوی مردم در حیاط نشسته‌اند، مثل همیشه با یک معرفی مختصر و سلام و احوالپرسی به چای…

kobani14
گل‌های رنگین کوبانی

گل‌های رنگین کوبانی؛ اینجا زیباترین، امن‌ترین و شادترین پناه‌گاه ماست؛ نفی انضمامی ویرانگی؛ عینیت نفی از درون! اینجا مرکز فرهنگ و هنر کوبانی‌ست، و بچه‌ها در حال آموزش سرود و موسیقی؛ رفیق درپج و دغدغه‌های انسانی و عزیزش برای بازگرداندن…

kobani13
از مادرید تا کوبانی

آمده بوده که انتحاری بزند اما نرسیده به مقصد منهدم شده است. می‌گویند آن روزها ده‌ها بار آمدند و نرسیدند و در میانه‌ی راه ماندند. همان زمان آنارشیست‌های د.ا.ف و کمونیست‌ها روی پیکر منفجر شده‌اش علامت گذاشتند تا مرکب داعشی‌ها،…

kobani12
امید

امید یعنی پیدا کردن بلوک‌های سالم میان ویرانه‌ها؛ یعنی آفتاب دادن قالی‌های باقیمانده؛ یعنی سماورت را بیاوری کوچه و هر رفیقی را صدا کنی؛ امید یعنی دنبال اسباب‌بازی گشتن میان مخروبه‌ها؛ امید گل‌های بنفشه‌ایست که توی باغچه‌ی بابا روی گلوله‌ی…

kobani11
ترکش‌هایی که زیر پوست شهر جا مانده

همه جا هستند؛ همه جا! همین دیروز یکی‌شان در محل بازی بچه‌ها منفجر شد؛ بارش باران و گرمای بیشتر از ۴۰ درجه به سادگی منفجرشان می‌کند؛ به سادگیِ دست و پاهای جدا شده؛ به سادگیِ صدای انفجار که انگار تمام…

kobani10
کوبانی خط قرمز ماست

کوبانی خط قرمز ماست! Kobané xeta me ya Sore!