falakhan97 (2)
فلاخن شماره‌ی نود و هفتم. کروبی، علی‌نژاد و امر گذشته

در فلاخن نود و هفتم نوید رنجبران در مورد نامه‌ی مهدی کروبی و ربط آن به خیزش دی‌ماه، نقش مسیح علی‌نژاد در حرکت دختر(ان) خیابان انقلاب و حضور رضا شاه در شعارهای دی‌ماه می‌نویسد

falakhan96 (2)
فلاخن شماره‌ی نود و ششم. دست‌های بنفشِ پشتِ پرده‌ی خیزش دی‌ماه

در نود و ششمین فلاخن حمید مافی از دست‌های پشتِ پرده‌یی می‌نویسد که موجب خیزش دی‌ماه شدند و این سوال را مطرح می‌کند که آیا خیزش دی‌ماه بعد از سرکوب خشن به پایان رسیده است؟

falakhan95 (2)
فلاخن شماره‌ی نود و پنجم. چرا دختر(ان) خیابان انقلاب اهمیت دارند؟

در فلاخن نود و پنجم بهاران رستمی از اهمیت دختر(ان) خیابان انقلاب می‌نویسد، از این‌که اولین دختری که یک روز پیش از آغاز خیزش دی‌ماه، بالای جعبه‌ی تقسیم برق رفت و روسری‌اش را به اهتزاز درآورد چه ربطی به خیزش دی‌ماه دارد

falakhan94 (2)
فلاخن شماره‌ی نود و چهارم. شهرهای عصیان

در نود و چهارمین فلاخن یک فصل از کتاب جدید آصف بیات به نام «انقلاب بدون انقلابیون: درک معنای بهار عربی» را می‌خوانید که به نوشته‌ی مترجم « یکی از بهترین منابع برای شناختی جامعه‌شناسانه از جوامع دست‌خوش تحول خاورمیانه» است

falakhan93 (2)
فلاخن شماره‌ی نود و سوم. امکانی که هفت‌تپه گشود

در فلاخن نود و سوم مهران جنگلی‌مقدم در مورد امکان‌هایی می‌نویسد که در مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه و از آن جمله در سخنرانی اسماعیل بخشی گشوده شده است. در این فلاخن از تجربه‌ی مبارزاتی انباشت‌شده در میان کارگران هفت‌تپه می‌خوانیم

falakhan92 (2)
فلاخن شماره‌ی نود و دوم. مُشتِ دُرُشتِ مردم، گل‌مشتِ آفتاب

در نود و دومین فلاخن مجموعه‌مطالبی را در مورد خیزش اخیر مردم در ایران می‌خوانید. این مطالب لزومن با هم موافق نیستند و از زاویه‌های گوناگونی به جنبه‌های مختلفی از خیزش اخیر پرداخته‌اند. با این همه این فلاخن چیزی برای اندیشیدن و عمل کردن

falakhan91 (2)
فلاخن شماره‌ی نود و یکم. مانیفست یهودی‌های ضدفاشیست

در فلاخن نود و یکم مانیفست یهودی‌های ضدفاشیست را می‌خوانیم، گروهی که از سال گذشته در آلمان و در پاسخ به فضای موجود علیه مبارزات مردم فلسطین در میان «چپ آلمان» تشکیل شده است

falakhan90 (2)
فلاخن شماره‌ی نودم. فرزندان علیه پدران

در نودمین فلاخن گزارش کوتاهی از گاردین را می‌خوانیم در مورد تلاش فرزندان کسانی که در جنایت‌های دوران دیکتاتوری نظامی در آرژانتین نقش داشته‌اند برای شهادت علیه پدرانشان در دادگاه

falakhan89 (2)
فلاخن شماره‌ی هشتاد و نهم. یادداشت‌هایی کوتاه از زلزله

در فلاخن هشتاد و نهم پوریا قمری از مناطق زلزله‌زده می‌نویسد، یادداشت‌هایی در حاشیه‌ی ویرانیِ عظیم که گزارش نیست. او ابتدا از بحران آغاز می‌کند، از آنچه که به واسطه‌ی بحران می‌توان به آنها فکر کرد، مفاهیمی که نام دیگر آنها «وضع موجود» است

falakhan88 (2)
فلاخن شماره‌ی هشتاد و هشتم. روسپی یا فرشته؟

در هشتاد و هشتمین فلاخن آریا فرهنگ از سیمای زن در گفتارهای ناسیونالیستی می‌نویسد، از دوگانه‌ی جعلی روسپی یا فرشته، از این‌که زنان در گفتارهای ناسیونالیستی تنها در جایگاه مادر، همسر یا خواهر به رسمیت شناخته می‌شوند