You can't get lost in Cape Town (2)
کسی تو کیپ‌تاون گم نمی‌شه

«کسی تو کیپ‌تاون گم نمی‌شه» ده داستان کوتاه به‌هم‌پیوسته است از زوئی ویکوم نویسنده‌ی اهل آفریقای جنوبی، در مورد زندگی دختر یک خانواده‌ی رنگین‌پوست در آفریقای جنوبی تحت رژیم آپارتاید

falakhan215 (2)
فلاخن شماره‌ی دویست و پانزدهم. بازار کار نئولیبرالی و پناهندگان سوری در ترکیه

در فلاخن دویست و پانزدهم پژوهشی را می‌خوانیم در مورد اشکال بهره‌کشی از پناهندگان سوری در بازار کار ترکیه، از روندهای دزدی دستمزد و استثمار

falakhan214 (2)
فلاخن شماره‌ی دویست و چهاردهم. انحطاط لیبرالیسم فارسی

در دویست و چهاردهمین فلاخن نویسنده از این می‌نویسد که اپوزیسیون راست و آن نیرویی که در فضای سیاسی ایران به عنوان «لیبرال» شناخته می‌شود جریانی است به لحاظ سیاسی منحط و محافظه‌کار. از پیوند «لیبرالیسم فارسی» با بازار و از پیوند بازار و استبداد

falakhan213 (2)
فلاخن شماره‌ی دویست و سیزدهم. رضا پهلوی چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

در فلاخن دویست و سیزدهم به محتوا، مضمون و اهداف پیام اخیر رضا پهلوی پرداخته‌ایم و نشان داده‌ایم این پیام نه تنها به دنبال راهی عملی برای مبارزه با جمهوری اسلامی نیست، بلکه بخشی از مبارزات واقعی را نیز نادیده می‌گیرد

falakhan212 (2)
فلاخن شماره‌ی دویست و دوازدهم. نئولیبرالیسم، دگردیسی‌های هژمونی و مبارزه‌ی طبقاتی در ایران

در دویست و دوازدهمین فلاخن گام‌های اول اما ضروری جمع‌بندی انتقادی و عام صورت‌های مبارزه‌ی طبقاتی در ایران را می‌خوانیم تا راهی به سوی آینده گشوده شود

falakhan211 (2)
فلاخن شماره‌ی دویست و یازدهم. قیام گرسنگان؛ جدال بر سر نام یا تداوم نبردی تاریخی

در فلاخن دویست و یازدهم از قیام گرسنگان می‌خوانیم و نسبت سیاسی مخالفان نام «قیام گرسنگان» با سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی

chehrehaye enghelabe afrigha (2)
چهره‌های انقلاب آفریقا؛ (از کنیاتا تا سانکارا)

کتاب «چهره‌های انقلاب آفریقا» کتابی است که به میانجی بررسی زندگی و مبارزات ده چهره‌ی انقلابی مبارزات ضداستعماری آفریقا از دوره‌های مختلف، روند تکوین و تکامل و دگرگونی‌های جنبش ضداستعماری را پی می‌گیرد.

falakhan210 (2)
فلاخن شماره‌ی دویست و دهم. در دفاع از مبارزات صنفی معلمان

در دویست و دهمین فلاخن در مورد تهاجمات اخیر اپوزیسیون راست به مبارزات صنفی معلمان می‌خوانیم و از ویژگی‌های این مبارزات که موجب چنین تهاجمی شده است. از مسیرهای مبارزات صنفی به سمت اعتلا و امکاناتی که در درون آن وجود دارد

falakhan209 (2)
فلاخن شماره‌ی دویست و نهم. یک جمع‌بندی از کمپین اعتراضی کارگران نفت

در فلاخن دویست و نهم جمع‌بندی‌ای را می‌خوانیم که «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» از کمپین اعتراضی کارگران پیمانکاری نفت در سال گذشته به دست می‌دهد. از ابتکارات و خلاقیت‌ها، پیش‌روی‌ها و عقب‌نشینی‌ها، نقطه‌ضعف‌ها و نقاط قوت آن اعتصاب

falakhan208 (2)
فلاخن شماره‌ی دویست و هشتم. دانشگاه پیشِ رو

در دویست و هشتمین فلاخن مجموعه‌مطالبی را می‌خوانیم که فعالان سابق و فعلی جریان صنفی، در مورد دانشگاه پیشِ رو نوشته‌اند. در مورد آنچه در دهه‌ی گذشته در دانشگاه‌ها و بر مبارزات صنفی گذشت و این مبارزات چه دستاوردهایی داشته است