falakhan187 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و هفتم. تلخیِ شیرینی در دهان کارگران قناد

در فلاخن صد و هشتاد و هفتم گزارشی را می‌خوانیم از وضعیت کارگران قنادی‌ها، از تلخی رنجی که تولیدکنندگان شیرینی می‌چشند. در این فلاخن از تاثیرات گرانی و تورم بر زندگی کارگران قنادی‌ها می‌خوانیم، از اثرات تبدیل شیرینی به کالایی لاکچری در سبد خانوار

falakhan186 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و ششم. مبارزات جدید کارگران در ترکیه بعد از دهه‌ی دوهزار

در صد و هشتاد و ششمین فلاخن از مبارزات جدید کارگران در ترکیه‌ی بعد از دهه‌ی دو هزار می‌خوانیم. از اشکال جدیدی برای سازماندهی بخش‌هایی از طبقه‌ی کارگر

falakhan185 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و پنجم. ذوبِ آهن، ذوبِ کارگر، ذوبِ نظام

در فلاخن صد و هشتاد و پنجم متنی را می‌خوانید در مورد شرایط کار و زندگی کارگران ذوب‌آهن اصفهان که توسط «کمیته پژوهش کارگری خاتون‌آباد» تهیه شده است. کمیته‌ای که قصد دارد شرایط تعدادی از کارخانه‌ها، مناطق حاشیه‌ای و شهری کشور را بررسی کند

falakhan184‏‏ (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و چهارم. در روند مبارزات شورا می‌آموختیم

در صد و هشتاد و چهارمین فلاخن گفت‌وگویی را می‌خوانیم با سیاوش میرزاده، از اعضای شورای کارگران پروژه‌ای و فصلی گچساران، شورایی که مانند دیگر شوراها از درون انقلاب ۵۷ و در دورانی که حاکم دیگر نتوانست حکومت کند، نطفه‌های آن شکل گرفت

falakhan183 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و سوم. پرچم عدالت در دست سرمایه

در فلاخن صد و هشتاد و سوم متنی را خواهیم خواند در مورد جریان حکومتی موسوم به عدالت‌خواه، ریشه‌های سنتی و تاریخی آن، وضعیتی که در آن قرار دارد و نقش و کارکرد این جریان در ارتباط با جنبش‌های اجتماعی فرودستان

falakhan182 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و دوم. سیزده سالِ سختِ استثمار در سبلان‌پارچه‌ی اردبیل

در صد و هشتاد و دومین فلاخن گزارشی را می‌خوانیم از وضعیت کارگران سبلان‌پارچه‌ی اردبیل، از بنگاه‌های تولیدی‌ای که بخش خصوصی «اهلیت‌دار» آن را به دست گرفته است

falakhan181 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هشتاد و یکم. داستان دو شهر

تهی‌دستی شهری در تهران و آنکارای نولیبرال | در فلاخن صد و هشتاد و یکم از سرگذشت تهی‌دستان شهری می‌خوانیم در روند تبدیل تهران و آنکارا به شهرهای نولیبرال و از تاثیرات نولیبرالیسم برای فضای شهری و تعمیق فقر و شکاف طبقاتی

falakhan180 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هشتادم. مرگ‌سیاست

در صد و هشتادمین فلاخن از مرگ‌سیاست می‌خوانیم، نظریه‌ای که توسط آشیله مومبه در امتداد و به طور توامان در تخالف با نظریه‌ی زیست‌سیاست میشل فوکو ارائه شده تا دستگاهی برای فهم جهان مدرن متاخر به دست داده شود

falakhan179 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و نهم. برانگیختگی مادرانه

در فلاخن صد و هفتاد و نهم از مادرانگی می‌خوانیم، از آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان اساس تنها نهاد موجود در ایران، که خانواده است، ترویج کرد اما به چیزی علیه آن تصویر ترویج‌شده تبدیل شد

falakhan178 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و هشتم. مقاومت در دانشگاه‌های ترکیه

در صد و هفتاد و هشتمین فلاخن یک نامه‌ی سرگشاده و دو بیانیه از مجموعه‌بیانیه‌های صادرشده در ارتباط با مقاومت بخش‌های مختلف جنبش دانشجویی ترکیه در برابر تعرضات اخیر حزب عدالت و توسعه به نهاد دانشگاه را می‌خوانیم