falakhan180 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هشتادم. مرگ‌سیاست

در صد و هشتادمین فلاخن از مرگ‌سیاست می‌خوانیم، نظریه‌ای که توسط آشیله مومبه در امتداد و به طور توامان در تخالف با نظریه‌ی زیست‌سیاست میشل فوکو ارائه شده تا دستگاهی برای فهم جهان مدرن متاخر به دست داده شود

falakhan179 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و نهم. برانگیختگی مادرانه

در فلاخن صد و هفتاد و نهم از مادرانگی می‌خوانیم، از آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان اساس تنها نهاد موجود در ایران، که خانواده است، ترویج کرد اما به چیزی علیه آن تصویر ترویج‌شده تبدیل شد

falakhan178 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و هشتم. مقاومت در دانشگاه‌های ترکیه

در صد و هفتاد و هشتمین فلاخن یک نامه‌ی سرگشاده و دو بیانیه از مجموعه‌بیانیه‌های صادرشده در ارتباط با مقاومت بخش‌های مختلف جنبش دانشجویی ترکیه در برابر تعرضات اخیر حزب عدالت و توسعه به نهاد دانشگاه را می‌خوانیم

falakhan177 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و هفتم. کنترل سیاسی مدرسه دست ما بود

در فلاخن صد و هفتاد و هفتم گفت‌وگویی را خواهیم خواند با مژده ارسی از اعضای شورای دانش‌آموزی دبیرستان اخگر تهران، شورایی برآمده از انقلاب پنجاه و هفت. از چگونگی شکل‌گیری شوراهای دانش‌آموزی بعد از سرنگونی حکومت سلطانی

falakhan176 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و ششم. از دی تا دی چه نباید می‌کردیم

در صد و هفتاد و ششمین فلاخن رفقای «کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی» نقدی نوشته‌اند بر آنچه که به گمان آنها نیروهای چپ و کمونیست از بعد از خیزش دی‌ماه ۹۶ تا امروز که در دی ۹۹ قرار داریم، نباید انجام می‌دادند و انجام داده‌اند

falakhan175 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و پنجم. بحثی درباره‌ی سازمان انقلابی و یک نقد

در فلاخن صد و هفتاد و پنجم از ایده‌های جمع دیگری از رفقا در مورد سازمان‌یابی انقلابی می‌خوانیم که از این پس با نام «هسته‌ی سرخ محسن» مبارزه خواهند کرد. قدمی کوچک و ابتدایی برای شروع بحث در مورد مبارزه‌ای بزرگ و طولانی

falakhan174 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و چهارم. شورا می‌توانست زندگی کارگران را تغییر دهد

در صد و هفتاد و چهارمین فلاخن گفت‌وگویی را خواهید خواند با یک کارگر کارخانه‌های برنز و سایپا در سال‌های پس از سرنگونی پهلوی و پیش از استیلای جمهوری اسلامی

falakhan173 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و سوم. به سوی سازمان‌یابی انقلابی

در فلاخن صد و هفتاد و سوم دو متن را خواهیم خواند در مورد سازمان‌یابی انقلابی و مسائل و مشکلات پیشِ روی آن. در این متون دو جمع متفاوت تلاش کرده‌اند با سوالاتی روبه‌رو شوند که در برابر مسئله‌ی مبرم سازمان‌یابی انقلابی قرار دارد

falakhan172 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و دوم. مقاومت شکننده در مقابل تبدیل دانشگاه به شرکت

در صد و هفتاد و دومین فلاخن از آخرین جنبش بزرگ دانشجویی در آلمان می‌خوانیم، از اشغال سراسری دانشگاه‌های آلمان برای مقاومت در برابر تبدیل دانشگاه به شرکت

falakhan171 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفتاد و یکم. بنا کردن کارخانه‌های بدون رییس

در فلاخن صد و هفتاد و یکم خواهیم خواند کارخانه‌ها در آرژانتین چطور اشغال شدند، چه چیزی کارگران را به این تصمیم رساند که در کارخانه‌ها تعاونی ایجاد کنند، چطور اجتماع به این حرکت مشروعیت بخشید و اینکه کارگران چطور کارخانه‌ها را مدیریت می‌کنند