sait
دیوار به دیوار فتح می‌کنیم فردا را

گروه آفتابکاران تعداد زیادی پوستر را در چند محله‌ی تهران به دیوارها زدند. در کنار برخی از این پوسترها دو متن توضیحی کوتاه با عنوان‌های «چرا برانداز نیستیم اما انقلابی هستیم» و «چرا “مرگ بر ستمگر/ چه شاه باشه چه رهبر”؟» نیز بر دیوارها نصب شده است

zhen
ژن ژئان ئازادی بر فراز خیابان ستارخان

رفقای آفتابکاران پارچه‌نوشته‌ای را که روی آن به زبان‌های کردی، بلوچی، ترکی، فارسی و عربی شعار «زن زندگی آزادی» نوشته شد بود از پلی در خیابان ستارخان تهران آویختند. این پارچه‌نوشت بیست دقیقه بر جای خود باقی ماند، بیست دقیقه اهتزاز «زن زندگی آزادی»

sait
زن زندگی آزادی و زن زندگی آزادی

روزهای این قیام، روزهای قیام «زن»، «زندگی» و «آزادی» بوده است. شعاری که شهر به شهر رفت و تمام ساختارهای ستم را چنان به لرزه انداخته است که در کنار جوخه‌های سرکوب خیابانی، با «مرد» و «میهن» به جنگ آن آمده‌اند

jeld
بیرق نان و آزادی بر فراز شهر

آنها در کلاب‌‎هاوس شب‌نشینی می‌کنند و ما در خیابان خطر می‌کنیم، آنها در ایران‌اینترنشنال حرف می‌زنند و ما بیرقمان را از آسمان اسلام‌آباد می‌آویزیم، آنها توئیت می‌زنند و ما بر دیوارهای شهر نام نان و آزادی و شورا را نقش می‌زنیم

jeld
آفتابکاران بازگشت برای آفتاب

بازگشتیم. بازگشتیم تا یادآوری کنیم آفتاب روزی می‌تواند بدمد. آفتاب روزی از دل بذرهایی که امروز مردم فرودست، مردم در حاشیه، مردم اردوی کار و زحمت می‌کارند می‌تواند برآید. بعد از دو سال خاموشی‌ای که به ما در «آفتابکاران» تحمیل شد بازگشتیم

shab
طبقه‌ی متحد و رهایی همه‌گان

بعد از مدتی «شب‌تاب» بازگشته است تا در شرایطی که جلوه‌های گوناگونی از اتحاد طبقاتی کارگران را دیده‌ایم وعده دهد که تنها طبقه‌ی کارگر متحد می‌تواند ریشه‌ی استبداد را از جا برکند، طبقه‌ای که رهایی او موجب رهایی همه‌گان می‌شود

sahbtab6
شب‌تاب و تابشِ اداره‌ی شورایی

«شب‌تاب» در همین روزهای کرونایی، در همین کشاکش مرگ و زندگی که هر لحظه در خیابان جاری است بر آرمان رهایی پای می‌فشارد، هم‌دست توده می‌ماند و بر دیوارهای ماتم‌گرفته‌ی شهر نقش خورشید فردا را ترسیم می‌کند: خورشید سرخ فردا

jeld
آبانِ خون و خشم

با دار به حمایت سرمایه آمده‌اند، به حمایت موسسه‌های مالی غارتگر. جمهوری‌ای که با ادغام فرودستان در «امت مستضعف» بر تخت نشسته، بعد از تفسیر رهبر عالیجاه از کلمه‌ی مستضعف، بعد از فقرزدایی از کلمه‌ی مستضعف حالا به مستضعف‌کُشی مشغول شده است

shabtab4
شب‌تاب و جنگل متحد

شب‌تاب در اولین پوسترچسبانی پساقرنطینه‌اش از اتحاد سخن می‌گوید، اتحاد اجزای مختلف طبقه‌ی کارگر: معلمان، پرستاران و کارگران صنعتی. آنچه که لزوم آن در روزهای قرنطینه با آشکارتر شدن مخاطرات تداوم استیلای سرمایه‌دارانه قطعی‌تر شده است

javad
توزیع مرگِ خارج از نوبت

وضعیت ناگوار برای مهاجران افغان در ایران چندین برابر است. آنها هیچ‌گونه بیمه‌ی درمانی و پزشکی دریافت نمی‌کنند و تمام هزینه‌های پزشکی و دارویی آنها به‌صورت آزاد است. حالا از ایران یا افغانستان به این صورت، به این ماسک و به این چشم‌ها خیره شوید