hamid
«گوزن‌ها»ی عاشقِ ۸ تیر

تصویر اول عکسی از اورکت حمید اشرف است. تصویر دوم نقاشی‌ای از علیرضا اسپهبد است برای طرح جلد کتاب «ای سرزمین من»، اولین جلد از مجموعه‌اشعار خسرو گلسرخی که به کوشش کاوه گوهرین منتشر شد

manuch
سه در چهار

نقاش: منوچهر. منجنیق این مجموعه را برای خانواده‌هایی که هر تابستان پشت درهای بسته‌ی گلزار خاوران می‌مانند. منتشر می‌کند. و برای مرده‌گانمان که در پس دیوارهای آن خاکِ در محاصره روی پاهایشان ایستاده‌اند با سینه‌های چاک چاک و سیبک‌های لهیده