zoobin3 (2)
زوبین سوم. رگ

زوبین سوم شعری است از سهند آقایی به نام «رگ». در زوبین سوم می‌خوانید: «چشمانِ ببرِ بی‌‌وطن، آتش!/ دانشگاه را ببندید لطفن!/ کندوی کلاس‌ها آتش!/ غَرَض را با تو راه‌رفتن است جانا!/ لگد کن این شعرها را/ کمانچه‌ها آتش!/ دورِهمی‌های…

zoobin2 (2)
زوبین دوم. در جستجوی مرگِ از دست‌رفته

فرزام عابدی در زوبینِ دوم تلاش می‌کند بر مبنای نظریات ژان بودریار در مورد مفهوم مرگ در آثار بهرام صادقی، و به طور ویژه داستان «با کمال تاسف» از مجموعه‌ی «سنگر و قمقمه‌های خالی» بنویسد و نشان دهد سرمایه‌داری مفهوم مرگ را مصادره کرده است

zoobin1 (2)
زوبین اول. آزارهای میدان نفت

زوبینِ اول داستانی است از هاوار آوات به نام «آزارهای میدان نفت» که در آن می‌نویسد: «من آموزگار اخلاقِ هیچ‌کسی نیستم، درس عبرت هم همینطور. من اینها را تنها به این خاطر می‌نویسم که برای یک بار هم که شده همه چیز را فراموش کنم،»