zoobin1 (2)
زوبین اول. آزارهای میدان نفت

زوبینِ اول داستانی است از هاوار آوات به نام «آزارهای میدان نفت» که در آن می‌نویسد: «من آموزگار اخلاقِ هیچ‌کسی نیستم، درس عبرت هم همینطور. من اینها را تنها به این خاطر می‌نویسم که برای یک بار هم که شده همه چیز را فراموش کنم،»