ghiam
قیام تشنگان | بچه‌های اعماق

تاریخ پشت سد نمی‌ماند. خون روی خون تلنبار می‌کنند. تاریخ ولی تنها روایت کشتار نیست، تاریخ هم‌چنین روایت قیام و ایستادگی است، روایت مقاومت و مبارزه. و درست همین لحظات است که در هر قیامی دوباره و از نو درخشان می‌شود و به یاد می‌آید.

yad
یاد | گروه هنری ۱۹ بهمن

گروه هنری ۱۹ بهمن تمنای احیای سنتی در موسیقی‌ای است که به تاراج رفته و به کالای مناسب مصرف در بازار سرمایه تبدیل شده است، تمنای احیای موسیقی‌ای که مطیع نیست، می‌رزمد

bacheha
پرچم سرخ | بچه‌های اعماق

نامش را چنان مهر ممنوع زدند که هر کسی بتواند به زبانش حرف بزند اما چیزهایی دیگری بگوید. حالا که همه از «عدالت» می‌گویند، از لزوم توجه به خواسته‌های محرومان، و بعد برنامه‌های شکوفایی بازار آزاد را به نام «عدالت» به گفتار عمومی «قاچاق» می‌کند

350
در کوره‌های بند | مراسم روز جهانی کارگر در اوین (۱۳۹۲)

در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، بند ۳۵۰ زندان اوین، بعد از سال‌ها شاهد برگزار شدن «مراسم روز کارگر» توسط زندانیان سیاسی‌ای بود که به آرمان رهایی برای و به وسیله‌ی طبقه‌ی کارگر اعتقاد داشتند.

bacheha6
تاولِ دست | بچه‌های اعماق

در همین زمستان ملتهب به یاد می‌آوریم، روزهای باشکوه بهمن را به یاد می‌آوریم و از طلوع به طلوع نقب می‌زنیم، در هنگامه‌ی پایان شب، سرنگونی این شب ظلمانی. از خاطره‌ی طلوع به یاد می‌آوریم که طلوع ممکن است

bacheha5
ماهی سیاهِ امید | بچه‌های اعماق

درست در روزهایی که فوج درفوج بودجه‌بگیرها و مقاطعه‌کارانِ دموکراسی چشم به آمریکا دوخته‌اند، «بچه‌های اعماق» به شیلی نگاه می‌کنند، آنجا که نولیبرالیسم هار با ردای نظامی به قدرت رسید، اما مقاومت مردمی سرانجام قانون اساسی ژنرال را به زباله‌دان تاریخ انداخت

baharan
بهاران برگ‌هاست. شعر و صدای احسان حقیقی‌نژاد

این شعر، شعر مردمان حاشیه است، مردمان حذف‌شده، آنها که در خیزش دی‌ماه و قیام آبان به میدان آمدند و راه آینده را روشن کردند. این شعر هم‌چنین شعر نبرد است، شعر مبارزه، شعر امید به آینده، به بهارانِ خجسته‌ی در راه

esmaieel
چکامه‌ای/ بر اسماعیلِ هزار و سیصد و نود و هفت-تپه. شعر و صدای علیرضا عسگری

چکامه‌ای/ بر اسماعیلِ هزار و سیصد و نود و هفت-تپه شعری است از علیرضا عسگری که آن را با صدای خودش خوانده است.   جنون اما، سرایت کرده به همه‌جا اسماعیل پیچیده در کارون و هلهله می‌کند اهواز و ترسیده‌اند…

bacheha4
خون شصت | بچه‌های اعماق

«بچه‌های اعماق» بالیدگان سال‌های سختند، بالیدگان روزهای تیرباران، روزهای اعلام اسامی کشته‌گان با شعف از رسانه‌های جمعی، روزهای سکوت و خفقان و طناب‌های دار. «بچه‌های اعماق» از دل سال‌های وحشت گذر کرده‌اند، روییده‌اند، بزرگ شده‌اند

ghanav2
هلاکت دندان. شعر و صدای اسماعیل قنواتی

کیست که نداند همه‌ی خمیرها با پول درست می‌شوند و همه‌ی پول‌ها با خمیر، خمیر انسان وقتی که چیزی جز کاغذهای وهم را درک نمی‌کند. خمیر انسان با روغن اعلا لای چرخ‌دنده‌های تولید، خمیر بازار با رسوب طبقاتی