band
سرود ۳۵۰

این سرود روی شعری از نصرت رحمانی، در وضعیتی دشوار و در داخل کشور اجرا شده و برای پخش در اختیار «منجنیق» قرار گرفته است. در وضعیتی که حاکم ما را تا مرز بدن‌هایمان عقب رانده، بند ۳۵۰، بدن حاکم را بحرانی کرده است

tezha
تزهای بهمن

«افسانه‌های ۵۷» مدام تکرار می‌شوند. از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از رسانه‌های بزرگ بی طرف، از نشریات روزانه و از حنجره‌های انقلابیونی که به انقلاب پشت کرده‌اند: هارمونی هماهنگ دریوزگی

shahyar2
بچه‌های مهاباد

آلبوم پیشمرگانه‌ها در سال 1980 در تهران ضبط شد ولی انتشار عمومی آن در پاریس بود و در خلال آن سال‌های خون و جنون. «بچه‌های مهاباد» برای نخستین بار در همین آلبوم منتشر شد و از کمتر شنیده شده‌ترین آثار شهیار قنبری محسوب می‌شود

shahyar1
بلندگوها. شهیار قنبری

آلبوم پیشمرگانه‌ها در سال 1980 در تهران ضبط شد ولی انتشار عمومی آن در پاریس بود و در خلال آن سال‌های خون و جنون. «بلندگوها» برای نخستین بار در همین آلبوم منتشر شد و از کمتر شنیده شده‌ترین آثار شهیار قنبری محسوب می‌شود

saeed
سرود کردستان خون‌آلود

سرود کردستان خون‌آلود، شعر و صدای سعید سلطانپور برای مقاومت مردم کردستان در برابر گردان‌های سرکوب

shoraiee
شورایی

«شورایی؛ برای دهقانان زحمتکش سرزمین شوراها» یکی از چهار سرودی است که در آلبوم «بهمن 2» توسط سعید سلطانپور و دیگر اعضای «کارگاه هنر ایران» به عنوان اولین فعالیت هنری گرایش اقلیتِ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران منتشر شد

laleh
لاله‌های ترکمن

«لاله‌های ترکمن؛ در بزرگداشت شهیدان خلق ترکمن» یکی از چهار سرودی است که در آلبوم «بهمن 2» توسط سعید سلطانپور و دیگر اعضای «کارگاه هنر ایران» به عنوان اولین فعالیت هنری گرایش اقلیتِ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران منتشر شد

shora
برای شورا؛ فرزند توماج

«برای شورا؛ فرزند توماج» یکی از چهار سرودی است که در آلبوم «بهمن 2» توسط سعید سلطانپور و دیگر اعضای «کارگاه هنر ایران» به عنوان اولین فعالیت هنری گرایش اقلیتِ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران منتشر شد

4azerakhsh
چهار آذرخش؛ به یاد چهار شقایق سرخ ترکمن

«چهار آذرخش؛ به یاد چهار شقایق سرخ ترکمن» یکی از چهار سرودی است که در آلبوم «بهمن 2» توسط سعید سلطانپور و دیگر اعضای «کارگاه هنر ایران» به عنوان اولین فعالیت هنری گرایش اقلیتِ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران منتشر شد

jahangiri
صدای الله‌قلی جهانگیری

بخشی از سخنرانی الله‌قلی جهانگیری، از رهبران جنبش دهقانان فارس و اصفهان در سال 1360، در اوج سرکوب مخالفین توسط جمهوری اسلامی که در میان مردم منطقه انجام گرفته است