4azerakhsh
چهار آذرخش؛ به یاد چهار شقایق سرخ ترکمن

«چهار آذرخش؛ به یاد چهار شقایق سرخ ترکمن» یکی از چهار سرودی است که در آلبوم «بهمن 2» توسط سعید سلطانپور و دیگر اعضای «کارگاه هنر ایران» به عنوان اولین فعالیت هنری گرایش اقلیتِ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران منتشر شد

jahangiri
صدای الله‌قلی جهانگیری

بخشی از سخنرانی الله‌قلی جهانگیری، از رهبران جنبش دهقانان فارس و اصفهان در سال 1360، در اوج سرکوب مخالفین توسط جمهوری اسلامی که در میان مردم منطقه انجام گرفته است

moorcheha
همه‌ی عناوین خبری. گروه مورچه‌ها

اجرای ترانه‌ی «همه‌ی عناوین خبری» با ترانه‌یی از مسعود حسن‌زاده و صدای شکیب مصدق. منتشر شده در آلبوم «گزارش اقلیت»، کاری از گروه مورچه‌ها

soltanpoor
این نغمه _ ساز پنهان

اجرای سرود با شعر «این نغمه _ ساز پنهان» از سعید سلطانپور
این اجرا در تابستان 1389، در زیرزمین‌های مقاومت انجام شده است

kasraiee
پوینده‌گان

اجرای سرود با شعر «پوینده‌گان» از سیاوش کسرایی
این اجرا در تابستان 1389، در زیرزمین‌های مقاومت انجام شده است