falakhan148 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و چهل و هشتم. حقوق شما مرا به آرامی می‌کشد

در صد و چهل و هشتمین فلاخن اولین قسمت از سه‌گانه‌یی را خواهید خواند که شهرام کیانی آن را برای معرفی آرای سیما شاخساری، به عنوان یکی از متفکرین دگراندیش در حوزه‌ی کوییر ایرانی، ترجمه کرده است، تلاشی در تداوم معرفی متفکران دگراندیش

falakhan147 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و چهل و هفتم. مواضع چپ ترکیه در مورد حمله‌ی نظامی به شمال سوریه

در فلاخن صد و چهل و هفتم مواضع عمده‌ترین احزاب چپ در ترکیه در مورد تهاجم نظامی دولت این کشور به شمال سوریه یا آنجا که روژاوا خوانده می‌شود را خواهید خواند

falakhan146 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و چهل و ششم. مخالفان شوراها می‌ترسند همه‌چیزشان را از دست بدهند. تجربه‌های کارگری

در صد و چهل و ششمین فلاخن گفت‌وگویی را خواهید خواند با میثم آل مهدی، یکی از نیروهای سازمان‌دهنده‌ی اعتصابات و اعتراضات کارگران شرکت گروه ملی فولاد اهواز

falakhan145 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و چهل و پنجم. بحیجه بوران؛ سوسیالیستی بین سیاست و جامعه‌شناسی

در فلاخن صد و چهل و پنجم با زندگی «بحیجه بوران» آشنا می‌شویم، زنی که تاثیری عمیق بر جنبش سوسیالیستی در این کشور گذاشت و بر نظریه‌های جامعه‌شناسی در ترکیه

falakhan144 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و چهل و چهارم. مارشِ پُرکوبِ انسان‌های خیابان‌معاش

در صد و چهل و چهارمین فلاخن از انسان‌های خیابان‌معاش می‌خوانیم، از سرشناسه‌های آشوب شکل‌یافته‌ی نئولیبرالیسم اسلامی، از دستفروشان و زباله‌گردان و موقتی‌کاران و بی‌خانمان‌ها

falakhan143 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و چهل و سوم. درس‌هایی از جنبش جلیقه‌زردها

در فلاخن صد و چهل و سوم یادداشتی را می‌خوانیم از آلن بدیو، در مورد جنبش جلیقه‌زردها که از شهرستان‌های کوچک و روستاهای فقیرشده آغاز شد، ولی بی‌آنکه بتواند دولت مکرون را به عقب‌نشینی وا دارد مانند اسلاف خودش این روزها رو به خاموشی می‌رود

falakhan142 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و چهل و دوم. پینوشه‌های عباپوش

در صد و چهل و دومین فلاخن از این می‌خوانیم که حکومت ایران تحت لوای دعوت همگانی به «وحدت ملی» برای مقابله با «جنگ اقتصادی» مشغول پیش بردن کدام سیاست است و چرا «نرم شدن» حاکمیت شامل کارگران، معلمان و دانشجویان معترض نمی‌شود

falakhan141 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و چهل و یکم. آموزش عمومی در محاق

در فلاخن صد و چهل و یکم یادداشتی را خواهیم خواند از جعفر ابراهیمی در مورد کارنامه‌ی محمدعلی نجفی در وزارت آموزش و پرورش و نقش او در خصوصی‌سازی آموزش و پولی شدن امکانات آموزشی

falakhan140‏‏ (2)
فلاخن شماره‌ی صد و چهلم. از سرزمین‌های اشغالی

در صد و چهلمین فلاخن نامه‌یی را خواهیم خواند که در آن ژان لوک-گدار به زخمی می‌اندیشد که درون خاورمیانه دهان باز کرده است، به چرخه‌ی تکرارشونده‌ی دیگری‌سازی و بعد حذف و امحای دیگری

falakhan139 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و سی و نهم. زندگی با طعم سیگار و مافیا

در فلاخن صد و سی و نهم گزارشی را می‌خوانیم از وضعیت سیگارفروشان خیابانی، آنها که در کنار خیابان سیگار می‌فروشند. در این فلاخن از سیاست‌های حکومت و هم‌دستی کسبه‌ی بازار با ماموران حکومتی در سرکوب دست‌فروشان می‌خوانیم