falakhan125 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و بیست و پنجم. طبقه‌ی کارگر ترکیه و چشم‌انداز جنبش سوسیالیستی

در فلاخن صد و بیست و پنجم خلاصه‌یی نسبتن جامع از تاریخ مبارزاتی طبقه‌ی کارگر ترکیه در قرن بیستم را می‌خوانید، تاریخ مختصر چند دهه مبارزات طبقه‌ی کارگر ترکیه

falakhan124 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و بیست و چهارم. همه‌ی قدرت به دست شوراها

در صد و بیست و چهارمین فلاخن یاشار دارالشفاء و لیلا فراخوان داده‌اند که به شکل جمعی در مورد ایده‌ی اداره‌ی شورایی جامعه فکر و گفتگو کنیم. صدایی که از میان دانشجویان و کارگران شنیده شده است: ایده‌ی تشکیل شوراهای کارگری و مردمی

falakhan123 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و بیست و سوم. پوست سیاه، صورتک‌های سیاه

در فلاخن صد و بیست و سوم هم‌زمان با آغاز دور تازه‌ی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نگاهی می‌اندازیم به یکی از تجربه‌های تحریم دولتیِ دولت‌ها در تاریخ معاصر و افسانه‌هایی که حول آن شکل گرفته است

falakhan122 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و بیست و دوم. گورستان عظیم کارگران

در صد و بیست و دومین فلاخن مهرداد امامی از کشتار خاموش کارگران در جریان ساخت اَبَرپروژه‌ی فرودگاه جدید استانبول می‌نویسد، از صدها کارگری که در جریان این پروژه کشته شده‌اند و حق‌السکوت اندکی که به خانواده‌های آنان پرداخت شده است

falakhan121 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و بیست و یکم. جهان دیگری ممکن بود

در فلاخن صد و بیست و یکم از نوامبر سرخ در آلمان می‌خوانیم، از فرصت بزرگ ازدست‌رفته و جان‌هایی که در خیابان‌های آلمان، سنگر به سنگر برای جهانی بهتر جنگیدند و به خاک افتادند

falakhan120 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و بیستم. فروش پرستار به قیمت مقطوع

در صد و بیستمین فلاخن حمید مافی از وضعیت پرستاران در ایران می‌نویسد، از تاثیرات خصوصی‌سازی و سیاست‌های وزارت بهداشت در زندگی پرستاران، از کاهش طول عمر پرستاران به دلیل فشار و سختی کار و دستمزدهای پایینی که پرداخت هم نمی‌شود

falakhan119 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و نوزدهم. چگونه کامبوج اتحادیه‌هایش را کشت؛ یک تجربه‌ی جهانی

در فلاخن صد و نوزدهم از این خواهیم خواند که چگونه دولت کامبوج با تشکیل سندیکاهای زرد تلاش کرده سندیکاهای مستقل را به حاشیه براند و صدای آنها را خفه کند

falakhan118‏‏ (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هجدهم. هیستری ضدچپ به مثابه موتور محرک وحدت راست

در صد و هجدهمین فلاخن به فاصله‌ی چند سال شاهد جدال قلمی‌ای میان یاشار دارالشفاء و عماد بهاور خواهیم بود که در بند ۳۵۰ زندان اوین جریان داشته است

falakhan117 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و هفدهم. دل‌آشوبه در فصلی نو

در فلاخن صد و هفدهم رهام یگانه از این می‌نویسد که چرا در هر کوچه و پس‌کوچه‌یی از چیزی حرف می‌زنند که ادعا می‌کنند به پایان رسیده است، از کمونیسم و چگونه تمام جریانات گوناگون بورژوایی علیه سوسیالیسم متحد شده‌اند

falakhan116 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و شانزدهم. جنگ واقعی در مصر: مبارزه‌ی کارگری؛ یک تجربه‌ی جهانی

در صد و شانزدهمین فلاخن در مورد مبارزه‌یی می‌خوانیم که رسانه‌های مسلط و صدای غالب آن را حذف کرده‌اند، در مورد مبارزه‌ی کارگران در مصرِ دیروز و مصر امروز