falakhan105 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و پنجم. توپوگرافیِ خشونتِ گلستان هفتم

در فلاخن صد و پنجم آتفه رنگریز با تحلیل شیوه‌ی بازنمایی «خشونت» در جریان درگیری دراویش گنابادی و پلیس به مفهوم خشونت می‌پردازد. نویسنده در این فلاخن از سیاست بازنمایی خشونت توسط دولت به مثابه ماشین قلمروگذار می‌نویسد

falakhan104 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و چهارم. کودتا در دانشگاه‌های ترکیه

در صد و چهارمین فلاخن گزارشی را خواهید خواند از کودتا در دانشگاه‌های ترکیه، کودتایی که نه از سخنرانی اردوغان در روزهای اخیر بلکه از اخراج اساتید دانشگاهی شروع شد که بیانیه‌ی علیه کشتار در مناطق کردنشین ترکیه را امضا کرده بودند

falakhan103 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و سوم. برده‌داری در رستوران‌های پدر خوب

در فلاخن صد و سوم گزارشی را خواهید خواند از وضعیت کارگران شاغل در رستوران‌های زنجیره‌یی «پدر خوب» که در دولت خاتمی و با تصویب خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار، اغلب آنان از شمول بندهای مهمی از قانون کار خارج شدند

falakhan102 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و دوم. مکانیسم‌های حذف/ امکان‌های پیش‌رَوی

در صد و دومین فلاخن س. مصفا در مورد مکانیسم‌های حذف می‌نویسد. در مورد حذف حسن جهان‌آرا برادر محمد جهان‌آرا، که در سال ۱۳۶۷ اعدام شد، از «برادران جهان‌آرا»، از ردگیری مکانیسم‌های خذف به شیوه‌یی که امکان‌های پیش‌رَوی را بگشاید

falakhan101 (2)
فلاخن شماره‌ی صد و یکم. وضع طبقه‌ی کارگر در ترکیه

در فلاخن صد و یکم ترجمه‌ی گفت‌وگویی را خواهید خواند با عزیز چلیک، نویسنده و پژوهشگر مسائل کار و سندیکالیسم در ترکیه که به تازگی پژوهشی را در رابطه با وضعیت زندگی و کار، ادراک و مواضع کارگران انجام داده است

falakhan100 (2)
فلاخن شماره‌ی صدم. خیزش دی‌ماه و دوران پسااصلاحات

در صدمین فلاخن ناصر پیشرو از دوران جدیدی می‌نویسد که بعد از خیزش دی‌ماه و «ده روزی که ایران را تکان داد» آغاز شده است، دورانی که باید آن را دوران پسااصلاحات نامید. او از امکاناتی می‌نویسد که برای گفتار انقلابی فراهم شده است

falakhan99 (2)
فلاخن شماره‌ی نود و نهم. حجاب اجباری و زنانِ فرودست

در فلاخن نود و نهم از تاریخ مبارزه با حجاب اجباری می‌خوانیم که قدمتی به اندازه‌ی تاریخ مصادره‌ی انقلاب ۵۷ دارد. نویسنده نشان می‌دهد که چگونه تریبون‌های رسمیِ دولتی و غیردولتی برای حافظه‌زدایی از مبارزات زنان علیه حجاب اجباری تلاش می‌کنند

falakhan98 (2)
فلاخن شماره‌ی نود و هشتم. بازگشت همه به سوی اوست

در نود و هشتمین فلاخن رامیار حسینی و آروین سعیدپور در مورد مواضع برخی از نیروهای چپ در جریان خیزش دی‌ماه ۹۶ می‌نویسند. آنها از شاهزاده ویکنت‌های دوشقه‌یی می‌نویسند که تلاش کردند خیزش توده‌های فرودست را تحلیل کنند

falakhan97 (2)
فلاخن شماره‌ی نود و هفتم. کروبی، علی‌نژاد و امر گذشته

در فلاخن نود و هفتم نوید رنجبران در مورد نامه‌ی مهدی کروبی و ربط آن به خیزش دی‌ماه، نقش مسیح علی‌نژاد در حرکت دختر(ان) خیابان انقلاب و حضور رضا شاه در شعارهای دی‌ماه می‌نویسد

falakhan96 (2)
فلاخن شماره‌ی نود و ششم. دست‌های بنفشِ پشتِ پرده‌ی خیزش دی‌ماه

در نود و ششمین فلاخن حمید مافی از دست‌های پشتِ پرده‌یی می‌نویسد که موجب خیزش دی‌ماه شدند و این سوال را مطرح می‌کند که آیا خیزش دی‌ماه بعد از سرکوب خشن به پایان رسیده است؟