jeld2
سرکوب زنان؛ سنگ بنای دستگاه سرکوب

نویسندگان: الف و ف   تجربه‌ی حکمرانی جمهوری اسلامی در طول این سالیان نشان‌گر آن است که سرکوب و انقیاد زنان برخاسته از ماهیت وجودی آن است. نظام جمهوری اسلامی از بدو تثبیت حکمرانی خود تاکنون بدن، روان و موجودیت…

jeld2
خوشا بر همت فرزانه مردم

اما مقاومت امری جمعی و سازمان‌یافته است   ترور شیمیایی دانش‌آموزان، به ویژه دانش‌آموزان مدارس دخترانه، یکی از رذیلانه‌ترین پرده‌های حکمرانی جمهوری اسلامی است. گستردگی و ابعاد این حملات تروریستی پیشاپیش ادعای حاکمان در هرگونه انتساب آن به «گروه‌های خودسر»…

jeld2
جمهوری اسلامی در حال عقب‌نشینی نیست

هوشیار باشیم آزادی زندانیان سیاسی همه‌ی ما را مشعوف و شاد کرده است. دیدن یارانی که با مشت‌های گره‌کرده، سرودخوان و مقاوم، شعار بر لب و خنده بر دهان از درهای زندان‌ها بیرون می‌آیند بدون شک صحنه‌های زیبایی است در…

jeld2
جان زندانیان محکوم به اعدام هنوز در خطر است

چه می‌شود کرد؟ شب گذشته شکوه اتحاد و همبستگی مردم را در مقابل زندان رجایی‌شهر به چشم دیدیم. با این‌که همه‌ی شواهد و قرائن حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی قصد دارد حکم اعدام محمد قبادلو و محمد بروغنی…

jeld2
روانشناسی انتقادی چه کمکی به بازسازماندهی کمیته‌ها می‌کند؟

(یک طرح اولیه) قیامِ ژینا پستی و بلندی‌های بسیاری را سپری خواهد کرد. کمیته‌های انقلابی در مسیر شکل‌گیری، رشد و حرکتِ بسط‌یابنده‌شان، موقعیت‌های بحرانیِ مختلفی را تجربه می‌کنند که حل و فصلِ آن‌ها نیازمند صرفِ انرژی روانی و جسمی بسیاری…

jeld
بزنگاه به مثابه آوردگاه

در گفت‌وگو با رفقای کلکتیو ۹۸ رفقای کلکتیو ۹۸ در یادداشتی کوتاه به نقد متنِ «چرا فراخوان ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر مهم است؟ و چرا مهم نیست؟» پرداخته‌اند؛ به باور ما چنین گفتگوهایی مهم و ضروری‌اند و از این…

jeld
باید از امید در عمل حراست کرد

چرا نیاز داریم از «امید» حراست کنیم؟ چگونه باید از «امید» حراست کنیم؟ یک لحظه گوشمان را به روی بلندگوهای تبلیغاتی حکومت ببندیم تا بتوانیم خوب دور و اطرافمان را نگاهی بیندازیم، گفتن ندارد که برای این «خوب نظاره کردن»…

jeld2
چرا فراخوان ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر مهم است؟ و چرا مهم نیست؟

حرف آخر را اول بزنیم، روزهای پیش رو مرحله‌ی بااهمیتی از قیام است اما در هیچ معنایی «پایان کار» نیست. نه اگر مردم دوباره به خیابان بیایند کار رژیم تمام است و نه اگر نیایند باید فاتحه‌ی قیام را خواند.…

jeld2
کمک به کردستان را به کار خیریه تقلیل ندهیم

این احتمالن از ویژگی‌های شرایط قیام است که افراد و جمع‌های زیادی به دنبال یافتن راه‌های عملی برای حمایت و همبستگی با مبارزات مردم کردستان هستند و در ضمن در پاسخ به درخواست این مبارزان، مشغول جمع‌آوری و ارسال دارو،…

tozih.Hanifi.nahaiee-page-004
اطلاعیه‌ی توضیحی مجموعه‌ی منجنیق در مورد «افشاگری»های اخیر

مجموعه‌ی منجنیق از ابتدای فعالیت خود، و از همان زمان که اعلام کرد «منجنیق آنچه را که در خدمت مبارزه‌ی ستم‌دیدگان نداند منتشر نمی‌کند»، موضوع درهم‌پیچیدگی و فراگیریِ ساختارهای ستم و خطر همواره در کمینِ بازتولید آنها از جمله درون…