در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۴، بابک فراهانی، مترجم و عضو هیات تحریریه‌ی منجنیق در برلین به دعوت کانون پناهندگان سیاسی ایرانی کتاب «امروز در فرانسه؛ یهودستیزی... همه جا» را معرفی کرد و در مورد این کتاب سخن گفت. این کتاب نوشته‌ی آلن بدیو و اریک ازان است که توسط بابک فراهانی ترجمه و در مجموعه‌ی منجنیق منتشر شده است

همین ویدئو در یوتوب: