روز دوشنبه 15 ژوئن 2015 بیش از هزار نفر به دعوت چندین نهاد مبارزه با راسیسم و چپ، از جمله ریشه‌های خیابانی در تظاهراتی شرکت کردند که از محله‌ی موابیت آغاز شد تا در مقابل ایستگاه مرکزی راه‌آهن برلین به تجمعی بپیوندد که برای مسدود کردن مسیر تظاهرات «برگیدا»، شاخه‌ی محلی پگیدا (میهن‌پرستان اروپایی علیه اسلام افراطی) نزدیک به محل اجتماع این افراد بر پا شده بود. ریشه‌های خیابانی در فراخوانی که برای شرکت در این تظاهرات منتشر کرد، از جمله نوشته بود: «در دوشنبه‌های گذشته ما شاهد دو تظاهرات پگيدا در موابيت بوديم. راسيست‌ها، راست‌های افراطي و نئونازی‌های حزب ان.پ.د از قسمت ایستگاه اصلی راه‌آهن برلين به سمت خيابان بيركن آمدند و از آنجا به سمت خيابان تورم روانه شدند. تظاهرات بعدی آن‌ها همين دوشنبه (١٥ ژوئن ٢٠١٥) اعلام شده است. پگيدا مخفف ميهن‌پرستان اروپايي ضداسلاميزه شدن سرزمين غرب است.
چرا موابيت؟: پگيدا طبفی از نیروهای راست است كه از شهروندان محافظه‌کار آلماني، نئونازی‌ها و بخشی از اعضای گروه‌ها و احزاب راست افراطی تشکیل شده است. هدف آن‌ها اين است كه زندگي مهاجران، پناهجویان و پناهنده‌ها، مسلمانان و انسان‌هايی با دين و عقاید ديگر و رنگ پوستی غیر از پوست سفید را سخت كنند. در واقع آرزوی قلبی آن‌ها اين است كه ما از همين فردا آلمان را ترک كنيم.
حزب ان.پ.د (حزب ناسیونالیست آلمان) به طور رسمی با برگيدا (شاخه‌ی برلین پگیدا) همكاری می‌كند. اگر ما موابيتي‌ها و دوستان و متحدان آنها با هم ضد پگيدا و راسيسم قدم برداريم، به آن‌ها می‌فهمانیم كه نازی‌ها و سایر راست‌های افراطی در محله‌ی ما جايی ندارند.»

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40