نام آلبوم: سه در چهار

نقاش: منوچهر

رنگ روغن

ابعاد اثر: ۲۰۰ در ۱۵۰ سانت

منجنیق این مجموعه را برای خانواده‌هایی که هر تابستان پشت درهای بسته‌ی گلزار خاوران می‌مانند، به یاد بدن‌های پنهان شده‌یی که از درون خاک هنوز وضعیت را آنقدر بحرانی می‌کنند که هر دولتی مامورانش را روانه کند تا آن بن‌بست دور افتاده در بیابان‌های اطراف تهران را بند بیاورند، و برای «کارشناس»ها و بازجوهایی که آنقدر ابلهند که گمان می‌کنند با ممنوع کردن «زیارت اهل قبور» می‌توانند نه تنها جنایت دهشتناک آن سال‌های خون و جنون را، بلکه آرمان برابری و آزادیِ مرده‌گان ما را مانند تن‌های بی جان آنها، مدفون کنند، منتشر می‌کند. و برای مرده‌گانمان که در پس دیوارهای آن خاکِ در محاصره روی پاهایشان ایستاده‌اند با سینه‌های چاک چاک و سیبک‌های لهیده. آنها که ایستاده‌اند با چشم‌هایی که در گور هم بسته نمی‌شوند

این مجموعه برای اولین بار در «پنجمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران» در روتردامِ ۲۰۱۳ به نمایش درآمده است. تابلوها را باید به ترتیب و از روی شماره ببینید

تابلوی شماره‌ی ۱

1

 

تابلوی شماره‌ی ۲

2

تابلوی شماره‌ی ۳

3

تابلوی شماره‌ی ۴

4