در فلاخن سی و ششم نویسنده نشان می‌دهد چگونه سکسیسم و سرمایه‌داری در جهان معاصر در هم تنیده شده‌اند و چگونه به هم خدمت می‌کنند. با این حال مکانیسم این درهم‌تنیده‌گی بسیار پیچیده‌تر شده است چنان که هیلاری کلینتون، به عنوان یک زن، کاندیدای مورد حمایت میلیونرهای آمریکایی برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده‌ی آمریکا می‌شود. با این وجود و از قضا درست با توجه به همین وضعیت است که از نظر نویسنده تفکیک میان سوسیالیست‌ها و فمینیست‌ها، تفکیکی غیرضروری است. نیکول ام. آشوف در ادامه توضیح می‌دهد که چرا سوسیالیست‌ها هیچ چاره‌یی ندارند غیر از این‌که فمینیست باشند و چرا فمینیست‌ها برای نجات فمینیسم از فمینیسمِ جریان غالب باید سوسیالیست باشند. آشوف در این متن می‌کوشد مسیری را نشان دهد که از خلال آن افق مشترک عدالت و برابری برای همه درخشان شود و نه صرفن فرصت‌های برابر برای زنان و مشارکت برابر زنان در نظامی ناعادلانه.

فلاخن سی و ششم را اینجا بخوانید

falakhan36