ضمیمه‌ی هشتمِ منجنیقِ شماره‌ی دو:
ضمیمه‌ی گفت و گو با یوسف کُر. صفحه‌ی 217. منجنیق دوم
فیلم «حرف بزن ترکمن» در سال 1358 و در فاصله‌ی جنگ اول و دوم گنبد به کارگردانی «رضا علامه‌زاده» و همراهی «کانون سیاسی فرهنگی خلق ترکمن» ساخته شده است و یکی از با ارزش‌ترین اسناد تصویری بازمانده از شوراهای ترکمن صحرا محسوب می‌شود. این فیلم برای اولین بار چند سال پیش توسط سازمان فدائیان (اقلیت) در دسترس عموم قرار گرفت

همین ویدئو در یوتوب: