ضمیمه‌ی دهمِ منجنیقِ شماره‌ی دو:
ضمیمه‌ی گفت‌وگو با یوسف کُر. صفحه‌ی 217. منجنیق دوم
چند سال پیش از این تلویزیون جمهوری اسلامی آرشیوی را که سال‌ها از انظار عمومی پنهان کرده بود، بیرون کشید و بخش‌های گزینش شده‌یی از آن را به نمایش گذاشت. آنها البته اهداف چند گانه‌یی را دنبال می‌کردند. پخش آن تصاویر نه تنها بنا بود روایت واروونه از انقلاب بهمن را تثبیت کند و شکل و شمایل سرکوب انقلاب را در تصویری سر تا به پا «رسمی» ادغام کرده باشد، بلکه می‌خواست به یاد برخی متمردین و پاره‌یی ناراضیانی که چندی بعد «خواص بی بصیرت» خوانده شدند، بیاورد که همه‌ی آنها از یک ریشه و تبار مشترک آمده‌اند. در میان این تصاویر اما برخی از آنها سند محکمی است در افشای سنت‌های سرکوب که در تمام طول این سال‌ها خواسته است با همین شیوه‌ها و روش‌های «آشنا» انقلاب بهمن و مازاد آن را سرکوب کند. این قطعه‌یی است از فیلم مناظره‌ی مسئولان دولتی و نظامی جمهوری اسلامی با نماینده‌گان سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران. این مناظره در دورانی برگزار شده است که به رغم وجود اختلافات در مرکزیت سازمان و حاد شدن مسائلی که اندکی پس از این مناظره منجر به انشعاب در سازمان چریک‌های فدایی شد، اما این اختلافات در فضای عمومی آشکار نشده است. کسانی که در این مناظره حضور دارند عبارتند از: ابوالحسن بنی‌صدر، رییس جمهور، تیمسار ولی‌الله فلاحی، فرمانده‌ی نیروی زمینی جمهوری اسلامی، سرگرد افشار، معاون فرمانده‌ی یگان گنبد، سید ابراهیم درازگیسو، فرماندار گنبد، جمشید طاهری‌پور، علی‌محمد فرخی (کشتگر) و فرخ نگهدار، از مرکزیت سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، مهندس عبدالعلی مصحف، استاندار مازندران، محسن رضایی، عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درویش، سرپرست سپاه در گنبد کاووس