این یک متن توضیحی است که چنین آغاز می‌شود: «پیشاپیش برای ما روشن است که کشمکش بر سر یکی دو سایت و چند اکانت در شبکه‌های مجازی تا چه اندازه پلشت و رقت‌انگیز است. در شرایطی که کسانی برای چند روز بیشتر زنده ماندن دست‌وپا می‌زنند، در شرایطی که نکبت و فلاکت پیش و بیش از هر چیزی «جهانی» شده است، در شرایطی که حادترین نبردها بر سر بقا در چهار گوشه‌ی جهان در جریان است، ما، یک جمع کوچک کمونیستی که در عین حال تمامی این کشمکش‌ها و نبردها را به خودمان مربوط می‌دانیم و در مقابل آنها احساس مسئولیت می‌کنیم وارد مباحثی می‌شویم که به راستی حقیر است و همواره با این وسوسه روبه‌رو بوده‌ایم که بگذریم و چیزی نگوییم و کار خودمان را ادامه دهیم، چنان که تاکنون بارها چنین کرده‌ایم. با این همه این‌بار انتخاب کرده‌ایم که در مورد آنچه برای ما اتفاق افتاده است با مخاطبانمان حرف بزنیم و مخاطره‌ی آلوده شدن به بازار شایعات و پسله‌گویی‌ها را با یک موضع‌گیری جمعی بپذیریم. اما چرا؟»

اطلاعیه‌ی توضیحی مجموعه‌ی منجنیق در ارتباط با اقدامات تخریبی اخیر را اینجا بخوانید

statement