ضمیمه‌ی سیزدهمِ منجنیقِ شماره‌ی دو:
ضمیمه‌ی بخش کردستان منجنیق دوم. از صفحه‌ی 237 تا صفحه‌ی 260
شامل (آی سرزمین مغموم، ملاقات در فرودگاه، گفت و گو با یوسف اردلان در مورد شورای شهر سنندج، کوچ بزرگ اجباری، گفت و گو با نسان نودینیان در مورد شوراهای دهقانی در مریوان، انتخاب فوئاد: مهره‌ات را بینداز از منصور تیفوری)
این فیلم، تصویرهای نادری است از جنگ بیست و چهار روزه‌ی سنندج که در 31 اردیبهشت 1359 (1980) آغاز شد. در توضیحی که ناشر پیشین فیلم (به احتمال زیاد سایت آزادی بیان) به آن افزوده این تاریخ در طول فیلم به اشتباه 1979 ذکر شده است. به نظر می‌رسد ناشران پیشین این جنگ را با حمله‌ی اول به کردستان در 28 مرداد 1358 (1979) اشتباه گرفته‌اند. این فیلم توسط «چریک‌های فدایی خلق ایران» (مشهور به جریان اشرف دهقانی) تهیه و نریشین‌گذاری شده است.
هشدار: این فیلم حاوی صحنه‌های دلخراش است! با این وجود ما شما را برای به یاد آوردن به تماشای آن دعوت، تشویق و تهییج می‌کنیم. این انقلاب پاره پاره‌ی ماست در خیابان‌های سنندج

همین ویدئو در یوتوب: