داستان کوتاه «یک سرخپوست در آستارا» نوشته‌ی بیژن نجدی

اجرا از رادیو ریزوم

این اجرا پیش از این در برنامه هفتم رادیو ریزوم استفاده شده است