ضمیمه‌ی چهاردهمِ منجنیقِ شماره دو:
ضمیمه‌ی بخش کردستان منجنیق دوم. از صفحه‌ی 237 تا صفحه‌ی 260
شامل (آی سرزمین مغموم، ملاقات در فرودگاه، گفت و گو با یوسف اردلان در مورد شورای شهر سنندج، کوچ بزرگ اجباری، گفت و گو با نسان نودینیان در مورد شوراهای دهقانی در مریوان، انتخاب فوئاد: مهره‌ات را بینداز از منصور تیفوری)
شهیار قنبری از چهره‌های مطرح ترانه‌ی معترض در سال‌های پایانی دهه‌ی چهل و پنجاه ایران است. او که متاثر از جنبش دانشجویی دهه‌ی شصت در اروپا بود بعد از بازگشت از دانشگاه کمبریج به یکی از اصلی‌ترین آغازکننده‌گان موج نوی ترانه در ایران تبدیل شد. آلبوم پیشمرگانه‌ها در سال 1980 در تهران ضبط شد ولی انتشار عمومی آن در پاریس بود و در خلال آن سال‌های خون و جنون. «بچه‌های مهاباد» برای نخستین بار در همین آلبوم منتشر شد و از کمتر شنیده شده‌ترین آثار شهیار قنبری محسوب می‌شود