در پنجاه و پنجمین فلاخن مهران جنگلی‌مقدم از حاشیه‌های نامه‌ی کسانی که خود را «مخالف حکومت ایران» خوانده‌اند به دونالد ترامپ می‌نویسد. او ابتدا از این آغاز می‌کند که بخشی از مخالفان نامه به ترامپ با چه چیزی مخالفت نمی‌کنند، او نشان می‌دهد چگونه هواداران نظم موجود در ایران، تلاش دارند صدای تمامی مخالفان نامه به ترامپ را مصادره کنند و چگونه نویسندگان نامه به ترامپ تلاش می‌کنند تمامی مخالفین نامه را به هواداران جمهوری اسلامی تقلیل دهند. تلاشی دو سویه و به‌هم‌پیوسته برای حذف صدای سومی که هم با این و هم با آن مخالفند. در فلاخن پنجاه و پنجم نویسنده از آنتاگونیسم جعلی دولت خارجی و دولت داخلی می‌نویسد و از این‌که منطق هر دو سوی این ماجرا در نهایت یکی است و چه هم‌پوشانی‌ها و اشتراکاتی دارند، از کسانی که از دو سو به دامان «دولت» آویخته‌اند و صحنه‌ی کشمکش آنها، صحنه‌ی کشمکش دو جناح از یک جریان است، کسانی که به رغم مخالف‌خوانی‌های مجازی و واقعی‌شان، در نهایت در برابر «مردم» و سیاست مردمی در یک صف مشترک ایستاده‌اند.

فلاخن پنجاه و پنجم را اینجا بخوانید

falakhan55