در فلاخن پنجاه و ششم همراه با جرج مون‌بیوت به این فکر می‌کنیم که سلبریتی‌هایی که از طریق شوهای تلویزیونی و این روزها شوهای سوپرمارکتی به خانه‌های ما می‌آیند چه چیزی را با خودشان می‌آورند؟ چرا برنامه‌هایی که آدم‌های گمنام را تبدیل به سلبریتی می‌کنند اینقدر محبوبیت دارند؟ سلبریتی‌ها چگونه آرزوهای جمعی را از ریخت می‌اندازند و به آرزوهای فردی‌ای تبدیل می‌کنند که اغلب هم امکان برآورده شدن ندارند؟ در پنجاه و ششمین فلاخن می‌خوانیم که سلبریتی‌ها پشت ظاهر زیبا و بی‌آزارشان چه چیزی را و چگونه به ما می‌فروشند، چگونه سلبریتی‌ها با وضعیت فلاکت‌باری که در جهان حاکم است هم‌دست شده‌اند و چرا یک سلبریتی همین چند روز پیش رییس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا شد. فلاخن پنجاه و ششم ماسک را از روی صورت سلبریتی‌ها برمی‌دارد.

فلاخن پنجاه و ششم را اینجا بخوانید

falakhan56