در فلاخن شصت و هفتم حمید مافی از #تغییرات_ملموس نوشته است و معنای آن را در سفره‌ی فقرا آشکار کرده است. او از ظهور پدیده‌ی «بوقچی‌های بنفش» در ایام تبلیغات انتخاباتی می‌نویسد، بوقچی‌هایی که با تفاخر از معامله‌های بین‌المللی دولت و قراردادهای تجاری می‌نویسند اما نقش همین سیاست‌های بازار آزاد را بر سفره‌ی مردمِ فرودست پنهان می‌کنند. در فلاخن شصت و هفتم مافی نشان می‌دهد که چگونه آمار رسمی منتشرشده توسط مراکز دولتی در ایران هم حتا توسط کمپین‌های انتخاباتی دستکاری و جعل می‌شوند تا بخشی از جامعه را که صدایی ندارند، حذف کنند. در فلاخن شصت و هفتم، بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، روشن می‌شود که مواد خوراکی، اجاره بهاء، آب و برق و گاز چقدر و برای چه کسانی گران شده است و چه کسانی از ازدیاد تردد مهمانان خارجی، رشد «مال»ها و مراکز خرید و توسعه‌ی اقتصادی بازارمحور منتفع شده‌اند و #تغییرات_ ملموس را در زندگی واقعی تجربه کرده‌اند. فلاخن شصت و هفتم نوشته نشده است تا کسی را تشویق به رای دادن یا رای ندادن کند، فلاخن شصت و هفتم نوشته شده است تا طبقه‌ی کارگر، تا محرومان و فرودستان بیش از این در برابر امواج تبلیغاتی روزهای انتخابات خلع سلاح نشوند، نوشته شده است تا سیمای حقیقی اعتدال را آشکار کند، سیمای حقیقی‌ای که فردای انتخابات برای سنگر بستن در مقابل وضعیت به کار آنهایی می‌آید که باید در مقابل وضعیت سنگرهایشان را بنا کنند.

فلاخن شصت و هفتم را اینجا بخوانید

falakhan67