این تنها اختلال کوچکی است در عیش مدام این روزها، در میان همهمه‌ی تنها صدایی که شنیده می‌شود، تکرار می‌شود، تکثیر می‌شود. از میان وعده‌ها، شعارها، بوق‌ها با تماشاگرانی مشعوف. هیپ‌هیپ هورا! و آن صدای راستین، کیلومترها پایین‌تر از سطح زمین، گرد ذغال توی حنجره‌اش، توی چشم‌هایش. هیپ‌هیپ هورا! و خشمی در کار نیست، رنجی حتا در کار نیست، فراموش کردیم باید خشمگین می‌شدیم و همان هیپ‌هیپ هورا! از این‌که درست در لحظه‌های پیگیری اخبار ثانیه به ثانیه‌ی مناظره‌های مهم مزاحم اوقات‌تان شدیم، سرفرازیم

نویز اول را در 4 مگابایت از اینجا دانلود کنید