در هفتاد و چهارمین فلاخن حمید مافی از جزئیات طرح «سامانه‌ی کارورزی» می‌نویسد، طرحی که قرار است بعد از اجرای آزمایشی در چند استان، به صورت سراسری اجرا و در برنامه‌ی ششم توسعه تبدیل به قانون شود. در این فلاخن می‌خوانیم که اجرای این طرح چگونه حقوق قانونی طبقه‌ی کارگر را تضییع می‌کند و امنیت شغلی آنان را در مخاطره قرار می‌دهد. هم‌چنین می‌خوانیم که اجرای این طرح چه ارتباطی با برنامه‌ی عام دولت حسن روحانی در مورد تامین امنیت سرمایه‌گذاران و حذف قوانین مانع سرمایه‌گذاری دارد. در فلاخن هفتاد و چهارم متوجه می‌شویم که چگونه این طرح می‌تواند برخی از اهداف اصلاحیه‌ی تصویب‌نشده‌ی قانون کار را تامین کند، هرچند آن اصلاحیه هم به رغم وعده‌های انتخاباتی توسط دولت پس گرفته نشده است. در این فلاخن می‌خوانیم که به چه ترتیب با اجرای این طرح آمار «رسمی» بیکاری کاهش خواهد یافت تا در تبلیغات انتخاباتی بعدی از آن استفاده شود و چگونه نیروی کار تحصیل‌کرده را با نرخی حتا ارزان‌تر از نرخ موجود در اختیار کارفرمایان قرار خواهد داد. این فلاخن تشریح بند به بند هدیه‌یی است که دولت روحانی به مناسبت پیروزی در انتخابات به کسانی اهدا کرده که به آنان تعلق دارد، به استثمارکنندگان.

فلاخن هفتاد و چهارم را اینجا بخوانید

falakhan74