در هفتاد و ششمین فلاخن رامیار حسینی ریشه‌های عروج ناسیونالیسم را در کردستانِ ایران بررسی می‌کند و نابسندگی‌های آن را در مواجهه با ستم ملی نشان می‌دهد. نویسنده به بهانه‌ی پوشاندن روسری کردی به عروسک جگر/خر در برنامه‌ی تلویزیونی کلاه قرمزی به واکنش‌هایی می‌پردازد که از سوی ناسیونالیست‌ها به این برنامه نشان داده شد و آشکار می‌کند که چرا این دست واکنش‌ها و با این رویکرد از رفع ستم تاریخی به ملت کرد ناتوان است. در فلاخن هفتاد و ششم نویسنده تاکید می‌کند که ناسیونالیسم در کردستان کلیتی یکپارچه و منسجم نیست و انواع مختلفی دارد که لااقل دو شکل عمده‌ی آن شایان توجه است؛ او سپس به بنیان‌های فلسفی و مادی ناسیونالیسم می‌پردازد و در مورد تناقض‌های آن می‌نویسد. در هفتاد و ششمین فلاخن رامیار حسینی از فاشیسم در رسانه‌ی ملی می‌نویسد، از احزاب ناسیونالیست کردستان، از ناسیونالیسم روان‌شناختی و از اصلاح‌طلبان کرد.

فلاخن هفتاد و ششم را اینجا بخوانید

falakhan76