زوبین نوزدهم شعر بلندی است از سوزان کریمی که به خواننده‌ی گمنام ترانه‌ی «بنگ و شراب»، به بند زنان و به «سین» تقدیم شده است.

زوبین نوزدهم را در اینجا بخوانید

این شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

zoobin19