در فلاخن هشتاد و یکم بهاران رستمی از ماجراهای آزاده نامداری، مجری مشهور برنامه‌های تلویزیونی می‌نویسد. در این متن اما آزاده نامداری تنها میانجی ورود به بحثی است برای نگاه کردن به ساختار خانواده به روایت سیاسی_ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. رستمی در این فلاخن از ساختاری پوسیده و پایان‌یافته می‌نویسد که تمام دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بر مبنای آن، برای دفاع از آن و برای ترویج آن بنا شده است. در این فلاخن از خانواده در برنامه‌ی آموزشی مدارس ابتدایی می‌خوانیم، از افزایش آمار طلاق در ایران، از کانال تلگرامی خانم‌های قری و ویژه‌ی متاهلین، از سریال شهرزاد و عاشقانه و از این‌که چرا هم‌چنان مردان و زنان خائن سریال‌های تلویزیون جم و فارسی‌وان از مردان و زنان عاشق‌پیشه‌ی سریال‌ها و فیلم‌های ایرانی واقعی‌ترند. در هشتاد و یکمین فلاخن از تمام آن چیزی می‌خوانیم که در سیمای آزاده نامداری تجمیع شده است، از گشت ارشادی که بدون سیمای او بی‌معناست و از آن چیزی که ماجراها و حاشیه‌های آزاده نامداری آشکار می‌کند.

فلاخن هشتاد و یکم را اینجا بخوانید

falakhan81