زوبین بیست و یکم معرفی دو مجموعه‌داستان، یا چنان که نویسنده نوشته دو مجموعه‌گزارش است از آوات پورعبداللهی. دو کتاب «بی‌پناهی‌های احمد پناهی‌پور» و «غش و ضعف» دو مجموعه‌داستان از آوات پورعبداللهی است که اولی در زمستان ۱۳۹۴ و دومی در فروردین ۱۳۹۶ توسط نشر مایندموتور منتشر شده‌اند. مهدی علیزاده ضیایی در دو مطلب کوتاه، معرفی مختصری از این دو کتاب به دست می‌دهد و خواننده را به جهان داستانی جسدهای متحرک، هیولاها، اسکلت‌ها و خل‌وچل‌ها، به جهان داستانی آوات پورعبداللهی دعوت می‌کند.

زوبین بیست و یکم را در اینجا بخوانید

مجموعه‌داستان بی‌پناهی‌های احمد پناهی‌پور را در اینجا بخوانید

مجموعه‌داستان غش و ضعف را در اینجا بخوانید

zoobin21