در هشتاد و ششمین فلاخن گفت‌وگویی را می‌خوانیم با یاسین الحاج صالح، روشنفکر کمونیست سوری در مورد آنچه که در سوریه می‌گذرد و نیز در مورد اوضاع خاورمیانه. حاج صالح که سابقه‌ی بازداشت و زندان در دوران حکومت اسد را دارد، با سرکوب تظاهرات مردمی از شهر محل زندگی‌اش گریخت ولی در جریان این گریز برادرش را دولت اسلامی (داعش) و همسرش را گروه بنیادگرای جیش‌الاسلام ربودند و هنوز از سرنوشت آنان خبری در دست نیست. حاج صالح که اینک در استانبول زندگی می‌کند به تنهایی شاهد زنده‌یی است از سرکوب انقلاب سوریه توسط دولت اسد از یک سو و گروه‌های بنیادگرای اسلامی از سوی دیگر؛ چنان که خودش هم شبیحه (نیروهای لباس‌شخصی حامی دولت سوریه) و نیروهای جهادی را دو شکل مختلف از «فاشیسم سوری» توصیف می‌کند. در این مصاحبه از وضعیت امروز سوریه می‌خوانیم و عواملی که این وضعیت را ایجاد کرده‌اند. از ارتباط وضعیت سوریه به اوضاع منطقه و نیز به وضعیت جهانی، به بحران دموکراسی در همه‌جای جهان. حاج صالح در این مصاحبه روشن می‌کند که چگونه تمام نیروهای ارتجاعی بین‌المللی، به رغم تضادهای عمده‌یی که با هم دارند، به «سیاست» در سوریه حمله کردند و چگونه سیاست را، در همان معنای رهایی‌بخش مردمی، در خیابان‌های سوریه به مسلخ بردند. در این مصاحبه از رقابت‌های روسیه و آمریکا می‌خوانیم، از کودتای نظامی‌ها علیه «انقلاب مصر»، از انحصار خشونت در دست اسراییل، از حضور حزب‌الله در گردان‌های سرکوب و از افراطی‌سازی، نظامی‌سازی و اسلامی‌سازی برای نابود کردن امیدی که به «انقلاب سوریه» بود. یاسین الحاج صالح اما در این مصاحبه از امید هم می‌گوید، از مبارزه‌یی جهانی علیه تمامی اشکال ستم و تمامی نیروهای ارتجاعی که راه دیگری را هنوز و به رغم این همه کشتار گشوده نگاه می‌دارد.

فلاخن هشتاد و ششم را اینجا بخوانید

falakhan86