زوبین بیست و سوم شعر بلندی است از نیکی جیاناری، شاعر یونانی که میهن تاری آن را ترجمه کرده است. در این شعر جیاناری از مهاجران می‌گوید، از پناهنده‌گان. او تاریخ بلند مهاجران را به امروز پیوند می‌زند، تاریخ فراری‌ها، تبعیدی‌ها. تاریخ دردناکی که در مرزها ساخته می‌شود، تاریخ مرزهایی که انسان‌ها از آن گذشته‌اند، پشت آن گیر کرده‌اند، لابه‌لای آن مرده‌اند، می‌میرند هنوز. هم‌چنین مترجم با نوشتن مقدمه‌ی کوتاهی بر این شعر تلاش کرده است کلیدی برای فهم برخی تصاویر موجود در آن به دست دهد. از اشباحی که پیش از این خواب اروپا را آشفته کرده‌اند، این قطارها و آن قطارها و خودکشی والتر بنیامین در مرز.

زوبین بیست و سوم را در اینجا بخوانید

zoobin23