1 _ جنبش بی‌چهره‌ها
در میان سکوت عظیم خیل هنرمندان و سلبریتی‌هایی که تنها آنجایی که می‌شود و می‌توانند به ناگاه «سیاسی» می‌شوند و در کمپین‌های انتخاباتیِ سوت و کف، کف به دهان می‌آورند، زیر آوارِ سکوت هنرمندان و سلیبریتی‌هایی که این روزها یا سکوت کرده‌اند یا زبان به تمسخر شورشیان نان گشوده‌اند، هنرمندانی هم هستند در داخل ایران که با ساختن مجموعه‌ویدئوهایی کوتاه و گویا، که قابلیت تکثیر آسان در شبکه‌های اجتماعی را دارد، در کنار جنبش مردم ایستاده‌اند. ما این ویدئوها را به مرور در منجنیق و شبکه‌های مجازی آن منتشر می‌کنیم

لینک ویدئو در یوتوب:

2 _ جنبش بی‌نام‌ها
جنبش بی‌نام‌ها دومین ویدئو از سری ویدئوهایی است که توسط هنرمندانِ مبارز در همبستگی با خیزش مردم ایران ساخته شده و برای انتشار در اختیار منجنیق قرار گرفته است

لینک ویدئو در یوتوب:

3 _ خیزش ناچاران
خیزش ناچاران سومین ویدئو از سری ویدئوهایی است توسط هنرمندان مبارز در همبستگی با خیزش مردم ایران ساخته شده است. با این ویدئو به یاد می‌آوریم بیانیه‌ی جمعی از فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه را خطاب به «مردم ایران» که گفته‌اند روز یکشنبه برای نان، کار و آزادی به خیابان خواهند آمد. امروز شنبه است

لینک ویدئو در یوتوب:

4 _ جنبش ریشه‌ها
جنبش ریشه‌ها چهارمین ویدئو از سری ویدئوهایی است که توسط هنرمندان مبارز در همبستگی با خیزش مردم ایران ساخته شده است. اگر محمود احمدی‌نژاد معترضان به انتخابات سال ۸۸ را «خس و خاشاک» نامید، عطاالله مهاجرانی، معاون پارلمانیِ دولت هاشمی رفسنجانی و وزیر ارشاد دولت خاتمی و کارشناس محبوب بی‌بی‌سی در این روزها، از جنبش بی‌ریشه حرف زد. ریشه برای اصلاح‌طلب‌ها و اعتدالیون یعنی اتصال به حلقه‌های قدرت و ثروت و برخورداری از بورس‌های تحصیلی عربستان سعودی و دزدی دکل. در این ویدئو ریشه‌های جنبش فرودستان توی چشم‌های وزیر اعتدالی اصلاحات فرو می‌رود.

لینک ویدئو در یوتوب: