در فلاخن چهارم بهرام قدیمی آن چیزی را با ما در میان می‌گذارد که نه حاصل تحقیق کتابخانه‌یی که حاصل حضور بی واسطه‌ی او در بطن مبارزات انقلابی مردم بوده است. از جنبش چریکی السالوادور تا کارخانه‌های تسخیر شده‌ی آرژانتین، از جنبش دهقانی بولیوی تا رستاخیز بومی‌های مکزیک. در این فلاخن از نبرد میان ان. جی. اوها با سازمان‌های مردمی می‌خوانیم، از شیوه‌های جدید مقاومت و مبارزه که از درون جنبش مردمی استخراج شده‌اند، از ابتکارهایی که برای جلوگیری از فساد رهبران جنبش کارگری در پیش گرفته‌اند و از سازماندهی مردمی برای مبارزه با جرم و جنایت در مناطق آزاد شده. و فکر می‌کنیم کاش کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این را خوانده بودند، کاش کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه این را می‌خواندند، و کاش کارگران اعتصابی معدن بافق همین حالا این را بخوانند. هرچند آنها خود تجربه‌ی مبارزاتی خودشان را دارند اما ستمدیده‌گان از هم می‌آموزند، باید که بیاموزند
فلاخن چهارم را اینجا بخوانید

falakhan.04