کدام صدا حذف می‌شود؟ کدام صدا را نمی‌شنویم؟ در هیاهوی کنفرانس‌های بزرگ و آکادمی‌های عظیم، در کشاکش بودجه‌های کلفت و موزه و پژوهشکده‌های تخصصی صدای کدام زنان مصادره و به عنوان کالای بفروش عرضه می‌شود؟ آنها اینستاگرام و توئیتر و فیس‌بوک ندارند، در کمپین‌های مجازی شرکت نمی‌کنند، روزی ندارند، گرامی داشته نمی‌شوند، کسی برای «مقام شامخ» آنها تره هم خرد نمی‌کند اما با چنگ و دندان زندگی می‌کنند. آنها یک‌بار به عنوان کارگر ستم را تجربه می‌کنند و یک‌بار به عنوان زن، ستم مضاعف، ستم دو برابر. در نویز ششم خواهیم شنید چگونه سرمایه و مردسالاری دست در دست همدیگر، پشت به پشت همدیگر تسمه از گرده‌ی زنان کشیده‌اند.

نویز ششم را در 16 مگابایت از اینجا دانلود کنید