در صد و بیست و ششمین فلاخن گزارشی را خواهیم خواند از وضعیت «مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان» در استان اردبیل تا روشن شود نظم سرمایه‌دارانه‌ی حاکم، از شمال تا جنوب، از مغان تا هفت‌تپه به یک شکل کارگران را تحت ستم قرار داده است. در این گزارش ابتدا مروری بر تاریخ خصوصی‌سازی صنایع در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی انجام گرفته و سپس تبعات آن در شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنایع فولاد اهواز بررسی شده است. آنگاه نویسندگان گزارش به «مجمتع کشت و صنعت و دامپروری مغان» بازگشته‌اند، شرکتی که در سایه‌ی بی‌توجهی و فساد مدیران شاهد غارت اموال و امکانات بوده است. گزارش کاملی از غارت اموال عمومی، تخریب دارایی‌ها و محصولات شرکت، حقوق‌های نجومی مدیران و نسبت آنها با مراکز قدرت، سواستفاده‌های مالی و فساد گسترده هم در دوران مدیریت دولتی و هم در دوران تلاش برای واگذاری شرکت به بخش خصوصی. در این گزارش خواهیم دید که مسئله‌ی اصلی نه دولت‌ها و اشخاص و جابه‌جا شدن مالکیت ابزار تولید میان آنان، بلکه زنجیر سرمایه است که از رنج کارگران و به فلاکت کشاندن آنان ارتزاق می‌کند.
فلاخن صد و بیست و ششم را اینجا بخوانید

falakhan126