در هفتمین فلاخن می‌خوانیم که چرا ایالات‌متحده و ارتش آزادی‌بخش آن به تماشای کشتار در روژئاوا نشسته‌اند و هیچ مداخله‌یی نمی‌کنند. اسامی متحدان منطقه‌یی و بین‌المللیِ داعش را به یاد می‌آوریم و از زندگی روزمره‌ی مردم در کانتون‌ها می‌خوانیم. با کمون‌های محلی آشنا می‌شویم و می‌فهمیم در جلسات آنها چه می‌گذرد.
فلاخن هفتم را اینجا بخوانید

falakhan.07