در سالگرد انقلاب اکتبرِ روسیه، با این ترانه‌سرود به استقبال انتشار کتاب «لنین، بارگذاری مجدد؛ به سوی یک سیاست حقیقت» می‌رویم. کتابی که به ما این امکان را خواهد داد تا نه تنها آن بارقه‌ی اتوپیایی لنین، نه تنها آن اراده‌ی معطوف به پیروزی بلکه لنینِ معاصر خودمان را به چنگ آوریم. لنینِ معاصر با جهانی که در آن سوسیالیسم یا بربریت به انتخاب یکی از میان بربریت‌های موجود بدل شده است و اگر شانس بیاوریم بربریت. با این کتاب به آن دقیقه برمی‌گردیم، به لنینی که نه آرمان را به واقعیت فروخت و نه در پیچ و خم بحث‌های تئوریک آن لحظه‌ی ناب را از دست داد. همان لحظه‌یی که لنین به پشتوانه‌ی مبارزه‌ی سازماندهی شده‌ی منظمی که هرگز در آن وقفه‌یی نبود، گفته بود باید همین لحظه رژیم را سرنگون کنیم، اگر نه تنها فردا را وقت داریم و حداکثر پس‌فردا را، بعد از آن دیگر دیر است. با این کتاب به درخشش روزهای اکتبر بازمی‌گردیم، همراه با کارگران و دهقانان و سربازان و زنانی که کاخ‌های تزاری را فتح کردند، با این کتاب به اکتبر بازمی‌گردیم، به لنین.
سرود «یالاوا» کاری است از یک بند راک اتریشی به نام «گروه پروانه» که در سال ۱۹۶۹، در گرماگرم جنبش رادیکال دهه‌ی شصت و متاثر از آن تاسیس شد. موسسان گروه نه تنها از فعالان جنبش سیاسی موجود در جامعه‌ی اتریش و آلمان بودند بلکه در سال‌های بعد از مبارزه‌ی مسلحانه‌ی فراکسیون ارتش سرخ آلمان و ایده‌های سیاسی آنان نیز تاثیر گرفتند. چنان که در سال ۱۹۷۹ با انتشار آلبوم «سفر پاییز» به ترویج سیاسی ایده‌های فراکسیون ارتش سرخ در مورد بازگشت افسران و همکاران حکومت نازی‌ها به دستگاه‌های دولتی آلمان غربی پرداختند. مضمون آثار گروه پروانه مبارزه با دولت‌های سرمایه‌داری، مبارزه علیه انرژی هسته‌یی در غرب و دفن زباله‌های اتمی، مبارزه با ساعت کار طولانی کارگران و نیز همبستگی با مبارزات خلق‌های جهان، از جمله مردم ایران بوده است. ما در «منجنیق» پیش از این از همین گروه سرود «سعید سلطانپور» را که به مناسبت اعدام سعید سلطانپور، شاعر و چریک فدایی خلق اجرا شده است، منتشر کرده‌ییم.. سرود یالاوا، یکی از آثار منتشر شده در آلبوم «شور پرولتری» است که برای اولین بار در سال ۱۹۷۷ منتشر شد. سراینده‌ی متن آن «هاینس رودلف اونگر»، شاعر و نمایشنامه‌نویس اتریشی و خواننده‌ی آن «گئورگ هرنشتات» از بنیان‌گذاران گروه پروانه است. این گروه هرچند در سال ۲۰۰۱ به طور موقت تعطیل شد اما دوباره در سال ۲۰۰۸ با ترکیبی از بنیان‌گذاران اولیه و افراد جدید از نو آغاز به کار کرد و هم‌چنان یکی از سیاسی‌ترین و رادیکال‌ترین بندهای موسیقی اتریش محسوب می‌شود