درست حالا باید به کوبانی برگردیم، حالا که رسانه‌های بزرگ از کوبانی دست می‌کشند باید با کوبانی هم‌دست شد، حالا که فعالان فرهمند حقوق بشر از کوبانی روی برمی‌گردانند و دنبال «قربانی»های جدیدتر می‌گردند باید پای کوبانی ایستاد، باید برای حفظ کوبانی آن را تکثیر کرد. در یازدهمین فلاخن ردوان توران از کمک‌های امپریالیستی به مردم روژئاوا می‌نویسد و به جای پرداختن به آنچه که امپریالیسم با انقلاب می‌کند به آن چیزی می‌پردازد که انقلاب با امپریالیسم می‌کند.
فلاخن یازدهم را اینجا بخوانید

falakhan.11