در صد و چهل و هشتمین فلاخن اولین قسمت از سه‌گانه‌یی را خواهید خواند که شهرام کیانی آن را برای معرفی آرای سیما شاخساری، به عنوان یکی از متفکرین دگراندیش در حوزه‌ی کوییر ایرانی، ترجمه کرده است، تلاشی در تداوم معرفی متفکران دگراندیش که پیش از این با ترجمه‌ی فصلی از کتاب «جوزف مسعد»، منتشرشده در فلاخن شماره‌ی ۱۳۳، آغاز شده بود و از این پس نیز ادامه خواهد داشت. در فلاخن صد و چهل و هشتم سیما شاخساری با بررسی سرگذشت و گفتار شکل‌گرفته حول زندگی مهتاب، پناهجوی ترنسجندر ایرانی که وقتی در ترکیه بود بارها مورد مصاحبه قرار گرفت و از زندگی او چندین فیلم مستند ساخته شد اما سرانجام در کانادا هنگامی که از او خواسته شده بود خانه‌اش را به دلیل پایان یافتن دوره‌ی کمک‌هزینه‌ی مسکن ترک کند، به زندگی خود پایان داد، مارک بینگهام که گفته می‌شود به همراه چند مرد دیگر با تروریست‌ها درگیر و مانع از رسیدن هواپیمای ربوده‌شده به کاخ سفید شد و ایاز مرهونی و محمود عسگری که در ایران به اتهام «لواط به عنف» اعدام شدند در این مورد بحث می‌کند که در وضعیت مستقر جهانی چه زمانی مرگ کوییر به بیان درمی‌آید و چه زمانی غیرقابل بیان است. در فلاخن صد و چهل و هشتم از این می‌خوانیم که چگونه زندگی و مرگ کوییر به نفع نظم مسلط مصادره می‌شود و چرا مدیریت بدن او در ایران از طریق گفتمان‌های مذهبی، پزشکی، روانشناختی و ژئوپولیتیک و مجاز شمردن مرگ او در وضعیت استثنایی به عنوان پناهنده‌ی خارج از دولت ملی و ترنسجندر خارج از دوگانه‌ی طبیعی‌شده‌ی جنس دو روی یک سکه و در تداوم همدیگرند.

فلاخن صد و چهل و هشتم را اینجا بخوانید

falakhan148