در فلاخن صد و پنجاه و پنجم سپید مهرشاد برای دو مطلبی که تاکنون از سیما شاخساری در منجنیق منتشر شده، پاسخی نوشته است. پیش از این با انتشار دو فلاخن شماره‌ی ۱۴۸ با عنوان «حقوق شما مرا به آرامی می‌کشد» و فلاخن شماره‌ی ۱۵۲ با عنوان «زمان کوییر برای مردن» نوشته بودیم که با انتشار چند مقاله از سیما شاخساری قصد آن را داریم که یکی از متفکران دگراندیش در حوزه‌ی کوییر ایرانی را در زبان فارسی معرفی کنیم. این معرفی البته هنوز به پایان نرسیده است و سومین متنِ ترجمه‌شده از سیما شاخساری نیز به زودی منتشر خواهد شد. با این وجود از همان ابتدا نوشتیم از شکل‌گیری گفت‌وگویی انتقادی حول این نظریات استقبال می‌کنیم و اینک سپید مهرشاد این گفتگو را آغاز کرده است. سپید مهرشاد در پاسخ به سیما شاخساری در این مورد بحث می‌کند که مواجهه‌ی شاخساری با نقاط ضعف سیاست‌گذاری‌های زیستی قدرت‌های «جهان آزاد» در قبال بدن‌های غیرسفید ملل «جهان اسلامی» به دلیل آن‌که نوک تیز پیکانش را به سمت فعالین و نظریه‌پردازان حقوق اقلیت‌های جنسی کشورهای اسلامی نشانه رفته و محتوای انتقاداتی که در مورد آنان مطرح می‌کند، در نهایت نه تنها به هدف نقد سیاست‌های غرب در قبال اقلیت‌های جنسی ایرانی منتهی نمی‌شود و نیز در بیان آن جنبه‌هایی از هویت و حیات این افراد که در برخی روایت‌های کلان نادیده باقی ‌می‌مانند موفق نمی‌گردد، بلکه برعکس با هم‌سویی با نیروهای سرکوب‌گر داخل و خارج ایران به ضرر نیروهای فعال رادیکال علیه آن‌ها، در واقع نتایجی کاملا خلاف نیت نخستین خویش به بار می‌آورد. ما در منجنیق هم‌چنان از ادامه‌ی این گفتگوی انتقادی حول نظریات سیما شاخساری یا دیگر متفکران دگراندیش حوزه‌ی کوییر استقبال می‌کنیم.

فلاخن صد و پنجاه و پنجم را اینجا بخوانید

falakhan155