زوبین سی و یکم شعری است از رضا بهادر، روایتی از انسان آبان ماه و برخوردهای نزدیک از نوع دوم و سوم. شعری برای احضار هر نبردی که پشت سر گذاشته‌ییم و هر پیکاری که پیشِ رو داریم. شعری که بی‌تفاوت نیست، رزمنده است و در شعر نیز رزمنده است.

زوبین سی و یکم را در اینجا بخوانید

این شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

zoobin31