آتشِ نوروز در کوبانی، همین لحظه _ ئاگری نەورۆز لە کۆبانی، هەر ئێستا

11070683_10152735510192592_6032397_o

11067811_10152735509627592_1919752673_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11071858_10152735508042592_1087472366_o